Asbestattest aanvragen.

Een asbestattest bij verkoop aanvragen is verplicht voor woningen gebouwd voor 2001.

asbestattest / epc attest - epc Gent - Epc Brugge
E

Boek online

Gebruik de knop bovenaan om gemakkelijk online uw afspraak te boeken. Wij zorgen voor de rest.

E

Plaatsbezoek

Voor een asbestdeskundige inventarisatie maken wij een uitgebreid verslag en nemen we stalen waar nodig. Dit duurt ongeveer 1 à 2 uur.

E

Asbestattest via mail

Na ongeveer een week (afhankelijk van het labo) ontvangt u uw asbestattest via mail.

Asbestattest bij verkoop prijs

Het prijskaartje voor een asbestattest is afhankelijk van de omvang van de woning, de aard van de inspectie en de lokale tarieven. Gemiddeld gezien betaalt een woningeigenaar tussen de €400 en €750 voor een asbestattest.

De kosten voor een asbestattest worden berekend op basis van een aantal variabelen. Een veel voorkomende variabele is de grootte van de woning. Een grotere woning zal meestal meer kosten voor een asbestattest omdat er meer inspectie en meer materialen nodig zijn om de woning grondig te inspecteren.

EPC Gent - epcattest - epc certificaat

Veelgestelde vragen over asbestattest aanvragen

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie zal de OVAM (Vlaamse regering) voor elk gebouw een unieke asbest attest uitvoeren. Dit certificaat geeft informatie over asbest in het gebouw en certificeert dat het asbestveilig is of niet. Het beschrijft materialen of onderdelen die asbest bevatten, de toestand ervan en hoe het veilig kan worden behandeld of verwijderd voor normaal gebruik in gebouwen.

Dankzij het asbestattest kom je erachter welke materialen asbest bevatten en hoe je als (ver)bouwer je gebouw asbestbestendig maakt. Asbestinspectie kan zowel “niet-destructief” als destructief zijn. In een niet destructieve asbestinventaris worden alleen die materialen vermeld die bij normaal gebruik een risico kunnen vormen.

Niet destructieve asbestinventaris beschrijft er wordt geen schade aan muren of vloeren om ingebed asbest te detecteren tijdens inspectie. Een niet-destructieve inventarisatie kan echter kleine schade aan het verdachte materiaal vereisen. Verder zullen er nooit wanden of vloeren beschadigd worden. In veel gevallen kan alleen laboratoriumanalyse betrouwbaar bepalen of een materiaal asbest bevat. Vervolgens dient een deel van het verdachte materiaal te worden genomen en bemonsterd.

Bij het maken van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Bij zo een asbest inventaris kan het gebeuren dat vloeren en wanden worden beschadigd om ingesloten asbest te detecteren.

Voor wie is een asbestattest verplicht?

Woningen gebouwd voor 2001 dat u wilt verkopen of verhuren, daar is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. Het betreft niet alleen woningen maar elke toegankelijke constructie dus ook bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, overheidsgebouwen,…

Vanaf 1 mei 2025 zal het verplicht zijn om voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen een asbestattest te hebben. 

Een asbest attest bevat informatie over welke gebouwonderdelen asbest bevatten en bepalen welke materialen of gebouwonderdelen veilig kan beheerd worden of welke onderdelen een risico vormen bij het dagelijks gebruik wegens asbesthoudende materialen.

Vanaf 1 juli 2022 kunt u uw asbestinventarisatie laten doen door een gecertificeerde asbestdeskundige. In 2032 moet iedere eigenaar van gebouwen een asbestinspectie ondergaan. Bij verhuur is de eigenaar verplicht een kopie te maken en dit te bezorgen aan de nieuwe huurders of bij verkoop van woningen.

Waarom een asbestattest opmaken?

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Om deze reden is het asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022.

Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil de Vlaamse overheid Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. 

  • Informeren en beschermen van bouwers en gebruikers (huurders).

  • Om asbest op te sporen

  • Identificatie van risicosituaties

  • Maakt selectieve verwijdering van asbesthoudende materialen mogelijk

  • Meer inzicht in bestaande asbest passiviteit

  • Nuttige informatie voor brandweer en milieudiensten.

  • Vermijding van verborgen gebreken bij overdrachten (verkoop, gebruiksrechten, (…)

Wie maakt het asbestattest op?

Voor het verkrijgen van een inventarisatie voor een asbestattest of asbest rapport inspectie dient u een asbest deskundige te raadplegen. Asbest deskundigen gebruiken wettelijke testprocedures verplicht in Vlaanderen door OVAM om asbestinventarissen te maken. Deze stalen worden opgestuurd naar een erkend laboratorium. Om gecertificeerd te worden, moeten professionals aan een aantal eisen voldoen. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de asbestkeuring hoog is en er kan gerekend worden op een correct en geldig asbestattest.

Hoe wordt een asbestattest in Vlaanderen opgemaakt?

Een asbestinventarisatie wordt altijd gemaakt na inspectie. Een dergelijke inventaris verloopt als volgt.

  • Verkrijg vooraf alle technische informatie met betrekking tot bouwplanning, constructie en geschiedenis.

  • Een deskundige inspecteert het gehele gebouw (gedeeltelijk) ter plaatse. Tijdens de inspectie wordt getest welke gebouwonderdelen asbest bevatten.

De lijst met asbest stoffen is gebaseerd op voorkennis, expertise, waarnemingen, monstername en erkend laboratorium analyse. Alle informatie wordt uiteindelijk gebundeld in een rapport. Dit rapport is het asbestattest dat verplicht is vanaf 23 november 2022.

Hoe asbestattest boeken?

Alleen een gecertificeerde asbestdeskundige kan het asbestcertificaat opstellen. Na een inspectie ter plaatse zal de inspecteur de aanwezige asbesthoudende materialen in de woning of het gebouw rapporteren en deze informatie indienen bij OVAM om een geldig asbestcertificaat te verkrijgen.

Wanneer u een asbestattest wil aanvragen moet u dus een gespecialiseerde firma inschakelen.

Gelukkig zijn we bij Keurdesk allemaal gecertificeerd.

Heeft u nog vragen dan kunt u steeds onze asbest deskundige contacteren om u verder te helpen, of voor het maken van een afspraak en offerte. Wij komen graag bij u langs en kijken waar asbest aanwezig is in uw woning.

Hoe lang is een asbestinventaris geldig?

Een asbest attest is standaard tien jaar geldig. Wel kan de geldigheidsduur worden ingekort tot 5 jaar wanneer er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico. In dit geval zult u de asbest verwijderen en een nieuw asbest attest verplicht aanvragen.

Wat is het verschil tussen een destructieve asbestinventaris en een niet destructieve asbestinventaris?

Met behulp van de destructieve asbestinventaris kunnen asbesthoudende materialen veilig en zorgvuldig worden verwijderd voordat andere werkzaamheden beginnen. Dit voorkomt dat werknemers of bewoners ongewild in contact komen met asbest in slechte staat en dat het materiaal in het sloopafval belandt. Om deze reden is het verplicht dat bij elk sloopopvolgingsplan (vroeger sloopinventaris genoemd) een destructieve asbestinventaris gebeurt bij Vlaamse gebouwen. Hierbij worden muren en vloeren niet ontzien en kunnen dus ook worden meegenomen in de inventarisatie om te controleren als deze materialen asbest veilig zijn.

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft daarentegen enkel de asbest bronnen die direct zichtbaar zijn en een risico kunnen vormen tijdens het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de niet destructieve inspectie worden muren en vloeren niet beschadigd om eventueel ingesloten asbest op te sporen.

Een samenvatting over het asbestattest

Als gevolg van een besluit dat vanaf 23 november 2022 van kracht werd, is elke gebouweigenaar in Vlaanderen verplicht om te beschikken over een asbestattest. Dit uniek asbestattest is een officieel document dat het resultaat is van een grondige asbestinventarisatie van een gebouw, uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige. Het attest bevat informatie over welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten en wat de staat van deze materialen is. Daarnaast dient de eigenaar een kopie van dit attest te bezorgen aan de nieuwe huurders of de nieuwe eigenaar bij verkoop, schenking of verhuur van de woning.

Het is belangrijk te weten dat er twee soorten asbestinventarisaties zijn: een niet-destructieve asbestinventaris en een destructieve asbestinventaris. Bij een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft de deskundige alleen de aanwezige asbest die hij kan zien zonder materialen of gebouwonderdelen te beschadigen. Denk hierbij aan asbest dat zich bevindt in vloeren, plafonds, wanden of dak. Daarentegen worden bij een destructieve asbestinventaris ook wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest te inspecteren. Zo’n destructieve asbestinventaris gebeurt bijvoorbeeld bij een renovatie of verbouwing.

De inventarisatie levert cruciale informatie op over de aanwezigheid en staat van asbest in het gebouw. Het is van essentieel belang dat dit nauwkeurig gebeurt, vooral voor gebouwen ouder dan 2001 en gebouwen gebouwd met verdacht materiaal. Als materiaal asbesthoudend is en in slechte staat verkeert of de vloeren beschadigd zijn, kunnen er asbestvezels vrijkomen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. Daarom moeten ook kleine beschadigingen nauwkeurig onderzocht worden. Het is dus belangrijk dat iedere gebouweigenaar op de hoogte is van de staat van het asbest in zijn gebouw, zodat het veilig kan worden beheerd of verwijderd.

Bij de aanvraag van een asbestattest is het belangrijk om te weten dat de geldigheid ervan onbeperkt is, zolang er geen wijzigingen zijn in het gebruik van het gebouw of er geen asbesthoudende materialen worden verwijderd. Als er bijvoorbeeld asbest wordt verwijderd tijdens een renovatie, moet een nieuwe asbestinventarisatie worden uitgevoerd.

De kosten van een asbestinventarisatie en het opmaken van een asbestattest variëren. Ze zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals de grootte en het type gebouw, de aanwezigheid van asbest en de complexiteit van het onderzoek. Voor een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uiteindelijk streeft de Vlaamse regering ernaar om tegen uiterlijk 2040 alle Vlaamse gebouwen en woningen asbestveilig te maken. Dit is onderdeel van het plan om de gezondheidsrisico’s van asbest in Vlaanderen te beperken. Het vragen van een asbestattest is dus een belangrijke stap in de goede richting om dit doel te bereiken.

Niet alle asbest is hetzelfde. In gesloten toestand, waarbij asbestvezels in het materiaal vastzitten, is asbest minder gevaarlijk dan in slechte staat, wanneer de vezels vrij kunnen komen en ingeademd kunnen worden. Daarom is er een verschil tussen een niet-destructieve en een destructieve asbestinventaris.

Een niet-destructieve asbestinventaris omvat een grondige visuele inspectie van het gebouw door een asbestdeskundige. In de regel zijn deze onderzoeken voldoende voor residentiële gebouwen, tenzij er een vermoeden bestaat van ingesloten asbest. Er wordt gezocht naar asbesthoudende materialen, zoals bepaalde soorten isolatie, vloertegels, plafondtegels en leidingen.

Een destructieve asbestinventaris is daarentegen uitgebreider en kan nodig zijn in complexe gebouwen of wanneer er een vermoeden bestaat van verborgen asbest. Dit onderzoek omvat ook het nemen van monsters uit materialen die mogelijk asbest bevatten. Daarbij wordt het materiaal fysiek verstoord, vandaar de term ‘destructief’. Na analyse in een laboratorium wordt de aanwezigheid of afwezigheid van asbest bevestigd.

Ongeacht het type inventaris, het resultaat is een asbestattest. Dit document bevat gedetailleerde informatie over de aanwezige asbest in het gebouw, de locatie, de staat ervan en aanbevelingen voor het beheer ervan. Het attest is belangrijk voor zowel de eigenaar van het gebouw als voor potentiële kopers of huurders. Met dit attest kunnen zij een weloverwogen beslissing nemen over de noodzaak van asbestverwijdering of -beheer.

Vanaf 23 november 2022 moet elke eigenaar van een gebouw in Vlaanderen, gebouwd vóór 2001, een asbestattest kunnen voorleggen. Dit attest moet bij de verkoop van het gebouw worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Bij huurwoningen is het de verantwoordelijkheid van de verhuurder om ervoor te zorgen dat het asbestattest up-to-date is en om de huurder ervan op de hoogte te brengen.

Gebouwen van vóór 2001 worden als een potentieel risico beschouwd, omdat het gebruik van asbest pas in 1998 in België werd verboden. Dat betekent dat veel oudere gebouwen mogelijk asbesthoudende materialen bevatten. Zelfs als het gebouw na 1998 is gerenoveerd, kan er nog steeds verborgen asbest aanwezig zijn.

Er zijn uitzonderingen op de verplichting tot het hebben van een asbestattest. In het geval van appartementen is het attest bijvoorbeeld alleen verplicht voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Individuele appartementen zijn vrijgesteld, tenzij er renovatie- of sloopwerken gepland zijn. Bovendien zijn gebouwen die volledig uit niet-asbesthoudende materialen zijn opgetrokken, zoals glas of metaal, ook vrijgesteld.

Het asbestattest is tien jaar geldig. Na deze periode, of wanneer er asbestverwijderingswerken hebben plaatsgevonden, is een nieuwe asbestinventarisatie vereist. Het is belangrijk op te merken dat hoewel het asbestattest een grondige inspectie van het gebouw weergeeft, het geen garantie is dat er absoluut geen asbest in het gebouw is. Asbest kan immers verborgen zijn op plaatsen die tijdens de inspectie niet toegankelijk waren.

Het is ook belangrijk op te merken dat de asbestattestplicht niet betekent dat alle asbest uit een gebouw moet worden verwijderd. Het is in sommige gevallen zelfs beter om asbesthoudend materiaal te laten zitten, vooral als het in goede staat is en er geen risico bestaat dat asbestvezels in de lucht vrijkomen. Het belangrijkste is dat asbest op een veilige en verantwoorde manier wordt beheerd om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

Voor meer informatie over asbest en de asbestattestplicht kunt u terecht bij de Vlaamse overheid en erkende asbestdeskundigen. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de risico’s van asbest en de maatregelen die genomen moeten worden om deze risico’s te beheersen. Asbest is een serieus gezondheidsrisico en mag nooit lichtvaardig worden opgevat.

Waarom voor Keurdesk kiezen?

De beste prijs kwaliteit. Uw woning in goede handen.

Uw woning in
goede handen.

^

Lage prijzen

We hebben zeer concurrerende prijzen. In combinatie met onze knowhow bent u zeker van uw keuze.
^

Uitstekende service

Boek gemakkelijk online en vertrouw op onze expertise. Wij zijn er om u te helpen.

^

Flexibele tijden

Wij zijn beschikbaar na uw werk, in het weekend etc. Plan gerust een plaatsbezoek in dat past voor u.

^

Correct & nauwkeurig

Een correct rapport vinden wij belangrijk. Daarom werken wij met ervaren deskundigen.

Waar wij actief zijn

EPC Brugge

EPC Gent

EPC Aalst

EPC Knokke

EPC Antwerpen

EPC Oostende

EPC Kortrijk