Asbestattest aanvragen.

Een asbestattest bij verkoop aanvragen is verplicht voor woningen gebouwd voor 2001.

asbestattest / epc attest - epc Gent - Epc Brugge
E

Boek online

Gebruik de knop bovenaan om gemakkelijk online uw afspraak te boeken. Wij zorgen voor de rest.

E

Plaatsbezoek

Voor een asbestdeskundige inventarisatie maken wij een uitgebreid verslag en nemen we stalen waar nodig. Dit duurt ongeveer 1 uur.

E

Asbestattest via mail

Na ongeveer een week (afhankelijk van het labo) ontvangt u uw asbestattest via mail.

Asbestattest aanvragen: procedure

Om een asbestattest te verkrijgen voor uw eigendom, is het noodzakelijk om een erkende asbestdeskundige in te schakelen, bekend als een Asbestdeskundige Inventarisatie (ADI). U vindt een lijst van gekwalificeerde bedrijven die deze asbestinventarisatie kunnen uitvoeren op de OVAM-website. Hier kunt u zoeken op naam, gemeente of postcode. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt, minimaal wekelijks.

Eigenaren hebben ook de mogelijkheid om een derde partij, zoals een notaris, makelaar of gebouwenbeheerder, te machtigen om een asbestattest namens hen te regelen.

Tijdens het inventarisatieproces bezoekt de asbestdeskundige het pand en stelt een lijst op van mogelijke asbesthoudende materialen. Dit proces is ‘niet-destructief’, wat betekent dat er geen schade aan wanden of vloeren wordt toegebracht om verborgen asbest te detecteren. Een niet-destructieve inventaris richt zich op materialen die een potentieel risico kunnen vormen bij dagelijks gebruik van het gebouw. Echter, voor een nauwkeurige identificatie kan het soms nodig zijn om kleine monsters van verdachte materialen te nemen voor laboratoriumanalyse.

Na het voltooien van de inventarisatie en het invoeren van alle gegevens, verstrekt de asbestdeskundige het officiële asbestattest van de OVAM. Dit attest is ook toegankelijk via de Woningpas. De geldigheidsduur van een standaard asbestattest is doorgaans 10 jaar, of tot er een nieuwere versie wordt uitgegeven. In bepaalde situaties, zoals wanneer een gedeelte van het pand niet kon worden geïnspecteerd, kan een kortere geldigheidstermijn van toepassing zijn.

EPC Gent - epcattest - epc certificaat
asbestinventaris asbest test
asbestattest bij verkoop

Kosten van een asbestattest

 • Geen Vaste Prijs: De wet schrijft geen vaste prijs voor voor asbestinventarisatie. Elke asbestdeskundige bepaalt zelf de kosten, volgens het inspectieprotocol.
 • Offertes Vergelijken: Het is slim om offertes van verschillende asbestdeskundigen te vragen en deze te vergelijken.

Factoren die de Prijs Beïnvloeden:

 • Grootte van het Pand en Terrein: De omvang van de gebouwen en het terrein die geïnspecteerd moeten worden.
 • Ouderdom en Renovatiestatus: In oudere, minder gerenoveerde panden is er vaak meer asbest te vinden.
 • Aantal Monsters en Labanalyses: Hoe meer stalen en analyses nodig zijn, hoe hoger de kosten.
 • Retributiekost: Dit is een kost van 50 euro die de asbestdeskundige aan OVAM betaalt en doorgaans doorrekent aan de klant.

Extra Kosten voor Uitgebreidere Inspecties:

 • Visuele Inspectie: Een standaard asbestattest vereist enkel een visuele, niet-destructieve inspectie.
 • Extra Onderzoeken: Als de eigenaar extra onderzoeken vraagt, zoals destructief onderzoek of meer monsters en labanalyses, stijgt de prijs.
  • Voorbeelden hiervan zijn asbestinventarisatie volgens de Codex voor werkgevers en onderzoek in werkzones voor werk of sloop.

Asbest attest vanaf wanneer

Wanneer is het Nodig? Het asbestattest is verplicht bij de overdracht van eigendom onder levenden naar een nieuwe eigenaar, voor elke toegankelijke constructie gebouwd vóór 2001.

Uitzonderingen en Specifieke Gevallen Voor kleinere constructies onder de 20 m² is het asbestattest niet verplicht, tenzij:

 • De totale oppervlakte van alle over te dragen constructies 20 m² of meer is.
 • De constructie deel uitmaakt van een groter bouwkundig geheel.

Het asbestattest dient beschikbaar te zijn bij het sluiten van de overdrachtsovereenkomst, vaak een compromis. De notaris bepaalt per situatie de noodzaak van het asbestattest en het moment waarop dit vereist is.

Toekomstige regelgeving voor asbest inventarisatie

Vanaf 2032 wordt het asbest inventarisatie verplicht voor alle toegankelijke constructies gebouwd vóór 2001, ongeacht of er een overdracht gepland is. Dit betekent dat alle eigenaren van dergelijke constructies tegen die tijd een asbestattest moeten hebben, zelfs als ze niet van plan zijn het pand te verkopen of over te dragen.

Asbestinventaris bij verhuur

Huidige situatie bij verhuur: Momenteel is het opstellen van een asbestattest niet vereist voor verhuurdoeleinden. Echter, als er een asbestattest beschikbaar is, bent u als verhuurder verplicht om een kopie daarvan te verstrekken aan de huurder(s). Dit draagt bij aan de veiligheid en informeert de huurders over de aanwezigheid van asbest in het pand.

asbest verpakken voor recyclagepark

Veelgestelde vragen over asbestattest aanvragen

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie zal de OVAM (Vlaamse regering) voor elk gebouw een unieke asbest attest uitvoeren. Dit certificaat geeft informatie over asbest in het gebouw en certificeert dat het asbestveilig is of niet. Het beschrijft materialen of onderdelen die asbest bevatten, de toestand ervan en hoe het veilig kan worden behandeld of verwijderd voor normaal gebruik in gebouwen.

Dankzij het asbestattest kom je erachter welke materialen asbest bevatten en hoe je als (ver)bouwer je gebouw asbestbestendig maakt. Asbestinspectie kan zowel “niet-destructief” als destructief zijn. In een niet destructieve asbestinventaris worden alleen die materialen vermeld die bij normaal gebruik een risico kunnen vormen.

Niet destructieve asbestinventaris beschrijft er wordt geen schade aan muren of vloeren om ingebed asbest te detecteren tijdens inspectie. Een niet-destructieve inventarisatie kan echter kleine schade aan het verdachte materiaal vereisen. Verder zullen er nooit wanden of vloeren beschadigd worden. In veel gevallen kan alleen laboratoriumanalyse betrouwbaar bepalen of een materiaal asbest bevat. Vervolgens dient een deel van het verdachte materiaal te worden genomen en bemonsterd.

Bij het maken van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Bij zo een asbest inventaris kan het gebeuren dat vloeren en wanden worden beschadigd om ingesloten asbest te detecteren.

Voor wie is een asbestattest verplicht?

Woningen gebouwd voor 2001 dat u wilt verkopen of verhuren, daar is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. Het betreft niet alleen woningen maar elke toegankelijke constructie dus ook bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, overheidsgebouwen,…

Vanaf 1 mei 2025 zal het verplicht zijn om voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen een asbestattest te hebben. 

Een asbest attest bevat informatie over welke gebouwonderdelen asbest bevatten en bepalen welke materialen of gebouwonderdelen veilig kan beheerd worden of welke onderdelen een risico vormen bij het dagelijks gebruik wegens asbesthoudende materialen.

Vanaf 1 juli 2022 kunt u uw asbestinventarisatie laten doen door een gecertificeerde asbestdeskundige. In 2032 moet iedere eigenaar van gebouwen een asbestinspectie ondergaan. Bij verhuur is de eigenaar verplicht een kopie te maken en dit te bezorgen aan de nieuwe huurders of bij verkoop van woningen.

Waarom een asbestattest opmaken?

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Om deze reden is het asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022.

Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil de Vlaamse overheid Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. 

 • Informeren en beschermen van bouwers en gebruikers (huurders).

 • Om asbest op te sporen

 • Identificatie van risicosituaties

 • Maakt selectieve verwijdering van asbesthoudende materialen mogelijk

 • Meer inzicht in bestaande asbest passiviteit

 • Nuttige informatie voor brandweer en milieudiensten.

 • Vermijding van verborgen gebreken bij overdrachten (verkoop, gebruiksrechten, (…)

Wie maakt het asbestattest op?

Voor het verkrijgen van een inventarisatie voor een asbestattest of asbest rapport inspectie dient u een asbest deskundige te raadplegen. Asbest deskundigen gebruiken wettelijke testprocedures verplicht in Vlaanderen door OVAM om asbestinventarissen te maken. Deze stalen worden opgestuurd naar een erkend laboratorium. Om gecertificeerd te worden, moeten professionals aan een aantal eisen voldoen. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de asbestkeuring hoog is en er kan gerekend worden op een correct en geldig asbestattest.

Hoe wordt een asbestattest in Vlaanderen opgemaakt?

Een asbestinventarisatie wordt altijd gemaakt na inspectie. Een dergelijke inventaris verloopt als volgt.

 • Verkrijg vooraf alle technische informatie met betrekking tot bouwplanning, constructie en geschiedenis.

 • Een deskundige inspecteert het gehele gebouw (gedeeltelijk) ter plaatse. Tijdens de inspectie wordt getest welke gebouwonderdelen asbest bevatten.

De lijst met asbest stoffen is gebaseerd op voorkennis, expertise, waarnemingen, monstername en erkend laboratorium analyse. Alle informatie wordt uiteindelijk gebundeld in een rapport. Dit rapport is het asbestattest dat verplicht is vanaf 23 november 2022.

Hoe asbestattest boeken?

Alleen een gecertificeerde asbestdeskundige kan het asbestcertificaat opstellen. Na een inspectie ter plaatse zal de inspecteur de aanwezige asbesthoudende materialen in de woning of het gebouw rapporteren en deze informatie indienen bij OVAM om een geldig asbestcertificaat te verkrijgen.

Wanneer u een asbestattest wil aanvragen moet u dus een gespecialiseerde firma inschakelen.

Gelukkig zijn we bij Keurdesk allemaal gecertificeerd.

Heeft u nog vragen dan kunt u steeds onze asbest deskundige contacteren om u verder te helpen, of voor het maken van een afspraak en offerte. Wij komen graag bij u langs en kijken waar asbest aanwezig is in uw woning.

Hoe lang is een asbestinventaris geldig?

Een asbest attest is standaard tien jaar geldig. Wel kan de geldigheidsduur worden ingekort tot 5 jaar wanneer er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico. In dit geval zult u de asbest verwijderen en een nieuw asbest attest verplicht aanvragen.

Wat is het verschil tussen een destructieve asbestinventaris en een niet destructieve asbestinventaris?

Met behulp van de destructieve asbestinventaris kunnen asbesthoudende materialen veilig en zorgvuldig worden verwijderd voordat andere werkzaamheden beginnen. Dit voorkomt dat werknemers of bewoners ongewild in contact komen met asbest in slechte staat en dat het materiaal in het sloopafval belandt. Om deze reden is het verplicht dat bij elk sloopopvolgingsplan (vroeger sloopinventaris genoemd) een destructieve asbestinventaris gebeurt bij Vlaamse gebouwen. Hierbij worden muren en vloeren niet ontzien en kunnen dus ook worden meegenomen in de inventarisatie om te controleren als deze materialen asbest veilig zijn.

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft daarentegen enkel de asbest bronnen die direct zichtbaar zijn en een risico kunnen vormen tijdens het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de niet destructieve inspectie worden muren en vloeren niet beschadigd om eventueel ingesloten asbest op te sporen.

Waarom voor Keurdesk kiezen?

De beste prijs kwaliteit. Uw woning in goede handen.

Uw woning in
goede handen.

^

Lage prijzen

We hebben zeer concurrerende prijzen. In combinatie met onze knowhow bent u zeker van uw keuze.
^

Uitstekende service

Boek gemakkelijk online en vertrouw op onze expertise. Wij zijn er om u te helpen.

^

Flexibele tijden

Wij zijn beschikbaar na uw werk, in het weekend etc. Plan gerust een plaatsbezoek in dat past voor u.

^

Correct & nauwkeurig

Een correct rapport vinden wij belangrijk. Daarom werken wij met ervaren deskundigen.

Waar wij actief zijn

EPC Brugge

EPC Gent

EPC Aalst

EPC Knokke

EPC Antwerpen

EPC Oostende

EPC Kortrijk

Poperinge