Asbestattest Antwerpen.

Een asbestattest bij verkoop is in Antwerpen verplicht voor woningen gebouwd voor 2001. Kies daarom voor een asbestdeskundige bij jou in de buurt.

EPC-Antwerpen, asbestattest Antwerpen
E

Boek online

Gebruik de knop bovenaan om gemakkelijk online uw afspraak te boeken. Wij zorgen voor de rest.

E

Plaatsbezoek

Voor een asbestinventarisatie maken wij een uitgebreid verslag en nemen we stalen waar nodig. Dit duurt ongeveer 1 à 2 uur.

E

Asbestattest via mail

Na ongeveer een week (afhankelijk van het labo) ontvangt u uw asbestinventarisatie via mail.

Asbestattest Antwerpen prijs

Dankzij onze ervaren asbest deskundige kunnen wij asbestinventarisatie in Antwerpen leveren aan de beste prijs kwaliteit. U wilt een betrouwbare keuring voor uw vastgoed. Daarvoor rekent u best op onze expertise. Wij helpen u op weg.

EPC keuring Antwerpen, asbestinventaris Antwerpen

Het asbestattest

Een verplicht asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. De OVAM (Vlaamse regering) stelt dit certificaat op aan de hand van de inventarisatie. Het geeft informatie over asbesthoudend materiaal, aanwezige asbest en hoog risicomateriaal in het pand en verklaart of het asbest veilig is of niet. 

Het beschrijft ook hoe het veilig kan worden behandeld of verwijderd voor normaal gebruik in Vlaamse gebouwen. Door het asbestattest te raadplegen, kom je te weten welke materialen asbest bevatten en hoe je als (ver)bouwer je gebouw asbest bestendig maakt. 

Er zijn twee soorten asbestinspecties: niet-destructieve asbestinventaris en destructief. Bij een niet-destructieve inventaris worden alleen materialen beschreven die een risico vormen tijdens normaal gebruik, zonder dat er schade aan muren of vloeren ontstaat. 

Bij een destructieve asbestinventaris kan het gebeuren dat wanden en vloeren beschadigd worden om ingesloten asbest te detecteren. Dit is niet nodig voor verkoop, enkel voor sloopwerken.

 

Samenvatting

Het asbestattest is een verplichte visuele inspectie van gebouwen die zijn gebouwd met verdachte materialen. Het kadert binnen de Europese richtlijn voor de aanpak van asbest in gebouwen. Een asbestattest is verplicht voor een gebouw waarvan de bouw is uitgevoerd voor 2001.

Een asbestattest regio Antwerpen moet voor elk gebouw gebouwd in deze periode worden uitgevoerd. Het attest geeft informatie over welk materiaal asbesthoudend is of risicovol is in het gebouw en over de verdachte materialen die bij het bouwen zijn gebruikt.

Het omvat een visuele inspectie van het gebouw, waarbij wordt gekeken naar de verdachte materialen die bij de bouw zijn gebruikt. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het gebouw. Zo kunnen we in kaart brengen wat de risico analyse is van het beschreven gebouw. 

Om te kunnen voldoen aan de eisen van het asbest attest , moet het gebouw volledig worden geïnspecteerd. Het asbestattest moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd asbestdeskundige, die ook de eventuele risico’s voor de gezondheid van mens en milieu kan inschatten. 

Het attest is een belangrijke maatregel om de aanwezigheid en risico’s van asbesthoudende materialen in gebouwen in kaart te brengen. Iedere gebouweigenaar van een gebouw gebouwd voor 2001 moeten een asbestattest kunnen beschikken. De kosten voor het laten uitvoeren van een asbestkeuring komen ten laste van de eigenaar van het vastgoed.

Het attest is een belangrijk document dat komt kijken bij de verkoop van een gebouw. Het attest is een verplichte stap in het verkoopproces en het is noodzakelijk dat alle betrokkenen het attest kunnen beschikken. Op deze manier kunnen er maatregelen worden genomen om de verkoop van het gebouw te bespoedigen.

Veelgestelde vragen over uw asbestkeuring voor een woning in Antwerpen

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van de asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie zal de OVAM voor elk gebouw een unieke asbestattest uitvoeren. Dit certificaat geeft informatie over asbest in het vantgoed en certificeert dat het asbestveilig is of niet. Het beschrijft materialen of onderdelen die asbest bevatten, de toestand van asbest en hoe asbest veilig kan worden behandeld of verwijderd voor normaal gebruik in gebouwen.

Voor wie is een asbestattest in Antwerpen verplicht?

Indien u uw woning verkoopt en die is gebouwd vóór 2001, dan is vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht. Asbest attesten bevatten informatie over asbest in uw huis en bepalen of uw huis asbest tolerant is.

Vanaf 1 juli 2022 kunt u uw asbestinventarisatie laten doen door een erkend asbestdeskundige. In 2032 moeten alle eigenaren van gebouwen een asbestinspectie ondergaan. Bij verhuur is de asbest gekeurde eigenaar verplicht een kopie te maken voor gebruik door de (nieuwe) huurder.

Waarom is een asbestattest in Antwerpen verplicht?

Het attest bevat informatie over onder andere:

  • Informeren en beschermen van bouwers en gebruikers (huurders).
  • Identificatie van risicosituaties
  • Maakt selectieve verwijdering van asbesthoudende materialen mogelijk
  • Meer inzicht in bestaande asbest passiviteit
  • Nuttige informatie voor brandweer en milieudiensten.
  • Vermijding van verborgen gebreken bij overdrachten (verkoop, gebruiksrechten, (…)

Wie maakt de asbestinventaris op?

Voor het verkrijgen van een asbestinventaris dient u een van onze gecertificeerde asbestdeskundigen te raadplegen. Asbestdeskundige gebruiken wettelijke testprocedures om asbestinventarissen te maken en moeten voldoen aan een verplichte opleiding.

Hoe wordt een asbest attest in Antwerpen opgemaakt?

Een asbestinventarisatie wordt altijd gemaakt na visuele check. Een dergelijke test verloopt als volgt.

  • Verkrijg vooraf alle technische informatie met betrekking tot bouwplanning, constructie en geschiedenis.
  • Een deskundige inspecteert het gehele pand (gedeeltelijk) ter plaatse.

De lijst met asbest stoffen is gebaseerd op voorkennis, expertise, waarnemingen, monstername en laboratoriumanalyse.

Alle informatie wordt uiteindelijk gebundeld in een rapport waarin uiteengezet wordt welke gebouwonderdelen asbest bevatten.

Hoe lang is het asbestattest geldig?

De attesten zullen standaard tien jaar geldig zijn. Wel kan de geldigheidsduur worden ingekort tot 5 jaar wanneer er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico. 

Heb ik een asbestattest nodig in Antwerpen?

Indien uw huis voor 2001 gebouwd is en u deze wilt verkopen dient u over een asbestinventaris te beschikken. Tegen 2032 moet elke huiseigenaar met een woning voor 2001 gebouwd een attest hebben.

Wie moet de inventarisatie en het attest aanvragen en betalen?

Over het algemeen moet de eigenaar en dus de verkoper het attest aanvragen en betalen.

Welk nut heeft een inventaris?

Dit is om alle zichtbare toepassingen van asbest in kaart te brengen die een gevaar zouden kunnen meebrengen voor de gezondheid.

Hoe asbest attest aanvragen?

Om een asbest certificering te krijgen, heb je een gecertificeerde asbest specialist nodig. Die inspecteert het asbestmateriaal in je woning en maakt daar een rapport van. Dat rapport wordt vervolgens ingediend bij OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

Hoe gaat het in zijn werk?

Een asbestattest begint met een keuring door een gecertificeerde asbest deskundige. Tijdens deze inspectie worden er monsters genomen van de asbesthoudende materialen in de woning. De monsters worden vervolgens naar een laboratorium gestuurd voor analyse. Nadat de monsters zijn geanalyseerd, worden de resultaten gecontroleerd en verzameld. De asbestexpert stelt vervolgens een verslag samen en maakt een asbestattest. Het asbestattest is een document dat de aanwezigheid van asbest in de woning vastlegt.