Asbestattest gemene delen.

Heeft u een asbestattest nodig voor uw gemeenschappelijke delen? Lees hier verder hoe een asbestattest voor gemene delen te werk gaat.

asbestattest / epc attest - epc Gent - Epc Brugge
E

Boek online

Gebruik de knop bovenaan om gemakkelijk online uw afspraak te boeken. Wij zorgen voor de rest.

E

Plaatsbezoek

Voor een asbestdeskundige inventarisatie maken wij een uitgebreid verslag en nemen we stalen waar nodig. Dit duurt ongeveer 1 à 2 uur.

E

Attest via de mail

Na ongeveer een week (afhankelijk van het labo) ontvangt u uw asbestattest via mail.

Wat is het asbestattest gemene delen?

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomen. Vanwege hun gunstige eigenschappen, zoals hittebestendigheid en isolatievermogen, werden ze vroeger vaak gebruikt in bouwmaterialen. Het probleem? Bij veroudering of beschadiging kunnen asbestvezels vrijkomen, wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt als deze ingeademd worden.

Wat betekent ‘gemene delen’?

De term ‘gemene delen’ verwijst naar de gedeelde delen van een gebouw of complex, zoals de hal, trappenhuizen, liftschachten en andere gemeenschappelijke ruimtes. Dit zijn gebieden die voor alle bewoners of gebruikers toegankelijk zijn.

Doel van het asbestattest voor gemene delen

Het asbestattest voor gemene delen is een officieel document dat aantoont of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in de gemeenschappelijke delen van een gebouw. Dit attest wordt opgesteld na een grondige inspectie door een erkend asbestdeskundige. De bedoeling hiervan is om de veiligheid van de bewoners en gebruikers te waarborgen.

  vastgoedfotografie

  Wat staat er in het attest?

  In dit attest vindt u onder andere:

  1. Informatie over het gebouw: zoals het adres en het bouwjaar.
  2. De bevindingen van de inspectie: Hierin wordt duidelijk aangegeven welke gemene delen asbest bevatten, welk type asbest het betreft en in welke staat het materiaal verkeert.
  3. Aanbevelingen: Afhankelijk van de bevindingen kunnen er aanbevelingen worden gedaan, bijvoorbeeld voor het veilig verwijderen of beheren van het asbesthoudende materiaal.

  Tijdslijn voor het asbestattest gemeenschappelijke delen

  ^

  23/11/2022

  Informatieplicht bij Verkoop: Bij de verkoop van een constructie met bouwjaar 2000 of ouder is er een informatieplicht. Dit geldt ook voor de vestiging of overdracht van diverse rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Voor mede-eigendommen geldt deze plicht enkel voor de privatieven. De gemene delen worden vanaf 2025 opgenomen.

  ^

  01/05/2025

  Asbestattest Gemene Delen Verplicht: Vanaf deze datum is het asbestattest voor de gemene delen een verplichting. In de tussentijd zullen er proactief asbestattesten worden opgemaakt voor de gemeenschappelijke delen van de gebouwen in beheer.

  ^

  2032

  Verplichting voor Alle Gebouweigenaren: Tegen dit jaar moet elke eigenaar van een gebouw met bouwjaar 2000 of eerder in het bezit zijn van een asbestinventaris en het bijbehorende attest.

  ^

  2034

  Verwijdering in Overheidsgebouwen: In dit jaar dienen de meest risicovolle asbesttoepassingen te zijn verwijderd uit alle Vlaamse overheidsgebouwen. Deze verwijderingsplicht geldt niet voor particuliere eigenaren.

  ^

  2040

  Vlaanderen Asbestveilig: Het uiteindelijke doel is om Vlaanderen volledig asbestveilig te maken. Bovendien moeten tegen dit jaar alle asbesttoepassingen uit de overheidsgebouwen zijn verwijderd. Ook hier geldt dat particulieren niet onder deze verplichting vallen.

  FAQ over asbestattest gemeenschappelijke delen

  Wat houdt het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen in?

  Het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen is een document dat wordt opgesteld na een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in deze delen van een gebouw. Een gecertificeerde asbestdeskundige onderzoekt de gemeenschappelijke delen, zoals hallen, technische ruimtes en andere gemeenschappelijke gebieden, en stelt een inventarisatie op. Hierbij wordt bevestigd of deze delen asbest bevatten.

  Is een asbestattest verplicht voor alle gebouwen?

  Ja, vanaf 1 mei 2025 wordt het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen van gebouwen verplicht door de Vlaamse overheid. Elk gebouw met een bouwjaar 2000 of ouder moet voorzien zijn van een geldig asbestattest. Het asbest afbouwactieplan voorziet verschillende stappen voor de uitvoering hiervan.

  Hoe wordt de inventarisatie voor het asbestattest ingepland?

  De inventarisatie kan ingepland worden door contact op te nemen met een gecertificeerde asbestdeskundige. Deze deskundige zal een niet-destructief onderzoek uitvoeren en vervolgens het asbestattest opmaken. Voor uw mede eigendom kan u keurdesk.be gemakkelijk contacteren via onze online boekingskalender.

  Wat gebeurt er als het gebouw asbest bevat?

  Indien bepaalde gebouwonderdelen asbest bevatten, moet er een bijbehorend attest opgemaakt worden dat dit bevestigt. Afhankelijk van de situatie en de aard van het asbest kan er een actieplan worden opgesteld voor de verwijdering of het beheer ervan.

  Moet er een apart asbestattest voor privaat deel en gemeenschappelijke delen worden opgemaakt?

  Ja. Er wordt een apart asbestattest opgemaakt voor de private delen en een apart attest voor de gemeenschappelijke delen. Mede eigendom betekent dat zowel de individuele kavel (privaat deel) als de gemeenschappelijke delen (gemene delen) onderzocht moeten worden.

  Hoe zit het met de informatieplicht bij verkoop van een constructie?

  Vanaf 23/11/2022 is er een informatieplicht bij de verkoop van een constructie met een bouwjaar 2000 of ouder. Dit betekent dat bij verkoop, de verkoopmakelaar een geldig asbestattest moet voorzien. Voor mede-eigendom geldt deze plicht enkel voor de privatieven tot 2025, waarna het ook geldt voor de gemene delen.

  Zijn er digitale bouwplannen of een basisakte beschikbaar tijdens de inventarisatie?

  Ja, het inspectieprotocol voor asbestinventarisatie beschrijft dat beschikbare digitale bouwplannen of een gecoördineerde versie van de basisakte kunnen helpen bij het onderzoek. Het is dus nuttig deze documenten beschikbaar te hebben bij de gemeenschappelijke delen onderzoeken.

  Wat is het einddoel van de Vlaamse overheid met betrekking tot asbest?

  Het doel van de Vlaamse overheid is om Vlaanderen tegen 2040 volledig asbestveilig te maken. Hierbij moeten alle asbesttoepassingen uit overheidsgebouwen verwijderd zijn. Het asbest afbouwactieplan voorziet de nodige stappen hiervoor.

  Waarom voor Keurdesk kiezen?

  De beste prijs kwaliteit. Uw woning in goede handen.

  Uw woning in
  goede handen.

  ^

  Lage prijzen

  We hebben zeer concurrerende prijzen. In combinatie met onze knowhow bent u zeker van uw keuze.
  ^

  Uitstekende service

  Boek gemakkelijk online en vertrouw op onze expertise. Wij zijn er om u te helpen.

  ^

  Flexibele tijden

  Wij zijn beschikbaar na uw werk, in het weekend etc. Plan gerust een plaatsbezoek in dat past voor u.

  ^

  Correct & nauwkeurig

  Een correct rapport vinden wij belangrijk. Daarom werken wij met ervaren deskundigen.

  Waar wij actief zijn

  EPC Brugge

  EPC Gent

  EPC Aalst

  EPC Knokke

  EPC Antwerpen

  EPC Oostende

  EPC Kortrijk