Asbestinventaris bij verkoop.

Een Asbestinventaris voor verkoop is verplicht voor woningen gebouwd voor 2001.

Bestel uw asbest inventaris gemakkelijk online.

asbestattest / epc attest - epc Gent - Epc Brugge
E

Boek online

Gebruik de knop bovenaan om gemakkelijk online uw afspraak te boeken. Wij zorgen voor de rest.

E

Plaatsbezoek

Voor een asbestdeskundige inventarisatie maken wij een uitgebreid verslag en nemen we stalen waar nodig. Dit duurt ongeveer 1 à 2 uur.

E

Asbestattest via mail

Na ongeveer een week (afhankelijk van het labo) ontvangt u uw asbestattest via mail.

Asbestinventaris prijs

Het prijskaartje voor een asbestinventaris is afhankelijk van de omvang van de woning, de aard van de inspectie en de lokale tarieven. Gemiddeld gezien betaalt een woningeigenaar tussen de400 en750 voor een asbestattest.

De kosten voor een asbestinventaris worden berekend op basis van een aantal variabelen. Een veel voorkomende variabele is de grootte van de woning. Een grotere woning zal meestal meer kosten voor een asbestinventaris omdat er meer inspectie en meer materialen nodig zijn om de woning grondig te inspecteren. 

EPC Gent - epcattest - epc certificaat

Veelgestelde vragen over het asbestinventaris

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie zal de OVAM (Vlaamse regering) voor elk gebouw een unieke asbest attest uitvoeren. Dit certificaat geeft informatie over asbest in het gebouw en certificeert dat het asbestveilig is of niet. Het beschrijft materialen of onderdelen die asbest bevatten, de toestand ervan en hoe het veilig kan worden behandeld of verwijderd voor normaal gebruik in gebouwen.

Dankzij het asbestattest kom je erachter welke materialen asbest bevatten en hoe je als (ver)bouwer je gebouw asbestbestendig maakt. Asbestinspectie kan zowel “niet-destructief” als destructief zijn. In een niet destructieve asbestinventaris worden alleen die materialen vermeld die bij normaal gebruik een risico kunnen vormen.

Niet destructieve asbestinventaris beschrijft er wordt geen schade aan muren of vloeren om ingebed asbest te detecteren tijdens inspectie. Een niet-destructieve inventarisatie kan echter kleine schade aan het verdachte materiaal vereisen. Verder zullen er nooit wanden of vloeren beschadigd worden. In veel gevallen kan alleen laboratoriumanalyse betrouwbaar bepalen of een materiaal asbest bevat. Vervolgens dient een deel van het verdachte materiaal te worden genomen en bemonsterd.

Bij het maken van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Bij zo een asbest inventaris kan het gebeuren dat vloeren en wanden worden beschadigd om ingesloten asbest te detecteren.

Voor wie is een asbestinventaris verplicht?

Woningen gebouwd voor 2001 dat u wilt verkopen of verhuren, daar is een asbestinventaris verplicht vanaf 23 november 2022. Het betreft niet alleen woningen maar elke toegankelijke constructie dus ook bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, overheidsgebouwen,…

Vanaf 1 mei 2025 zal het verplicht zijn om voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen een asbestattest te hebben. 

Asbestattesten bevatten informatie over asbest in uw gebouw en bepalen welke materialen of gebouwonderdelen veilig kan beheerd worden of welke onderdelen een risico vormen bij het dagelijks gebruik.

Vanaf 1 juli 2022 kunt u uw asbestinventarisatie laten doen door een gecertificeerde asbestdeskundige. In 2032 moet iedere eigenaar van gebouwen een asbestinspectie ondergaan. Bij verhuur is de eigenaar verplicht een kopie te maken en dit te bezorgen aan de nieuwe huurders of bij verkoop van woningen.

Waarom een asbestinventaris opmaken?

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestinventaris beschikken.

Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. 

 • Informeren en beschermen van bouwers en gebruikers (huurders).
 • Om asbest op te sporen
 • Identificatie van risicosituaties
 • Maakt selectieve verwijdering van asbesthoudende materialen mogelijk
 • Meer inzicht in bestaande asbestpassiviteit
 • Nuttige informatie voor brandweer en milieudiensten.
 • Vermijding van verborgen gebreken bij overdrachten (verkoop, gebruiksrechten, (…)

Wie maakt de asbestinventaris op?

Voor het verkrijgen van een inventarisatie voor een asbestattest of asbestinventaris dient u een asbest deskundige te raadplegen. Asbest deskundigen gebruiken wettelijke testprocedures verplicht in Vlaanderen door OVAM om asbestinventarissen te maken. Om gecertificeerd te worden, moeten professionals aan een aantal eisen voldoen. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de asbestkeuring hoog is.

Hoe wordt een asbestattest in Vlaanderen opgemaakt?

Een asbestinventarisatie wordt altijd gemaakt na inspectie. Een dergelijke test verloopt als volgt.

 • Verkrijg vooraf alle technische informatie met betrekking tot bouwplanning, constructie en geschiedenis.
 • Een deskundige inspecteert het gehele gebouw (gedeeltelijk) ter plaatse. Tijdens de inspectie wordt getest welke gebouwonderdelen asbest bevatten.

De lijst met asbest stoffen is gebaseerd op voorkennis, expertise, waarnemingen, monstername en laboratoriumanalyse. Alle informatie wordt uiteindelijk gebundeld in een rapport. Dit rapport is het asbestattest dat verplicht is vanaf 23 november 2022.

Hoe asbestinventaris aanvragen?

Enkel gecertificieerde asbestdeskundigen mogen een asbestattest opmaken.

Gelukkig zijn we bij Keurdesk allemaal gecertificieerd.

Hebt u nog vragen dan kan u steeds onze experts contacteren om u verder te helpen of voor het maken van een afspraak of offerte

Hoe lang is een asbestinventaris geldig?

De attesten zullen standaard tien jaar geldig zijn. Wel kan de geldigheidsduur worden ingekort tot 5 jaar wanneer er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico. 

Prijs berekenen

Wat is een asbestinventaris?

Na een inspectie van materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten, wordt er een lijst opgemaakt met aanwezige asbestmaterialen. De asbestinventaris geeft vervolgens aan hoe het asbest op een veilige manier beheerd of verwijderd kan worden.

De twee soorten asbestinventarissen

Destructieve asbestinventaris

Er zijn twee typen asbestinventarissen: destructief en niet-destructief. Een destructieve asbestinventaris wordt uitgevoerd voor het uitvoeren van onderhoud- of renovatiewerken of als een gebouw gesloopt wordt. Hierdoor kunnen asbestmaterialen veilig en selectief verwijderd worden alvorens de andere werken beginnen. Dit helpt ervoor te zorgen dat werknemers niet onbeschermd in aanraking komen met het asbest en dat het asbest niet in het sloopafval terechtkomt. Elk sloopopvolgingsplan (voorheen: sloopinventaris) bevat een destructieve asbestinventaris, waarin alle aanwezige asbestmaterialen, zowel rechtstreeks waarneembare als ingesloten, worden beschreven.

Niet-destructieve asbestinventaris

Een niet-destructieve asbestinventaris of visuele inventaris beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie van een niet-destructieve asbestinventaris worden er geen wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbesthoudende materialen op te sporen; voor een destructieve inventaris gebeurt dit wel. Echter, in sommige situaties is het nodig om stukjes van verdachte materialen te verwijderen voor een laboanalyse om met zekerheid te bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet.

Hoe verloopt een asbestinventaris?

Een asbestinventaris wordt altijd opgemaakt na een inspectie. De volgende stappen worden ondernomen tijdens het inspecteren:

 • Alle technische informatie verzamelen over de plannen, de opbouw en de historiek van het gebouw.
 • Een deskundige inspecteert ter plaatse het volledige gebouw (of deel ervan).
 • Asbestmaterialen oplijsten op basis van voorkennis, expertise, observaties, staalnames en labo-analyses.
 • Alle verzamelde informatie bundelen in een verslag dat naargelang de wetgeving de vorm heeft van een asbestinventaris (werkgevers), een sloopopvolgingsplan of een asbestattest.

Asbestinventaris opmaken

Een abestinventaris wordt opgemaakt door een erkende asbestdeskundige volgens het inspectieprotocol van OVAM om asbesthoudende materialen te ontdekken. Hiervoor voert de asbestdeskundige een plaatsbezoek uit waar een asbestinventarisatie wordt opgemaakt van alle aanwezige asbesthoudende materialen in een woning of constructie. Een asbestinventaris opstellen neemt gewoonlijk 2-3u in beslag. Vanaf 2022 is het verplicht om bij de verkoop van een constructie gebouwd voor 2001 een asbestattest of asbestkeuring af te geven aan de eigenaar. Dit document kan enkel opgemaakt worden door een erkende asbestdeskundige.

 

Hoe herken je asbest?

Asbesthoudende materialen kunnen herkend worden aan de vezelachtige structuur, die meestal goed zichtbaar is, vooral als de materiaal gebroken is. Asbest is ook te herkennen aan zijn witte tot lichtgrijze kleur. Daarnaast kunnen asbestvezels ook worden herkend met een microscoop of onder een vergrootglas, waardoor de fijne vezels goed zichtbaar worden. Vaak is het nemen van een staal echter nodig om zeker te kunnen zijn.

Asbestinventaris opmaken voor een residentieel gebouw

Een asbestinventaris opmaken voor een residentieel gebouw is enkel verplicht bij verkoop indien het gebouw dateert van voor 2001. Iedere gebouweigenaar verplicht om een asbest inventaris op te maken vanaf 2032.

Waarom voor Keurdesk kiezen?

De beste prijs kwaliteit. Uw woning in goede handen.

Uw woning in
goede handen.

^

Lage prijzen

We hebben zeer concurrerende prijzen. In combinatie met onze knowhow bent u zeker van uw keuze.
^

Uitstekende service

Boek gemakkelijk online en vertrouw op onze expertise. Wij zijn er om u te helpen.

^

Flexibele tijden

Wij zijn beschikbaar na uw werk, in het weekend etc. Plan gerust een plaatsbezoek in dat past voor u.

^

Correct & nauwkeurig

Een correct rapport vinden wij belangrijk. Daarom werken wij met ervaren deskundigen.

Waar wij actief zijn

EPC Brugge

EPC Gent

EPC Aalst

EPC Knokke

EPC Antwerpen

EPC Oostende

EPC Kortrijk