Keurdesk Blog

Condenserende vs niet-condenserende boiler.

Condenserende vs niet-condenserende boiler.

Inleiding

In dit blogpost zullen we het hebben over de verschillende soorten boilers die beschikbaar zijn voor gebruik in huizen, met specifieke focus op condenserende en niet-condenserende boilers. Het is belangrijk om de juiste boiler te kiezen voor uw huis, aangezien dit invloed kan hebben op de efficiëntie van uw verwarming, de kosten en het onderhoud.

Condenserende boilers

Een condenserende boiler is een soort verwarmingssysteem dat de warmte uit de rookgassen die worden afgegeven tijdens het verbrandingsproces hergebruikt. Dit wordt bereikt door het gebruik van een condensator, die de waterdamp in de rookgassen condenseert in water. Dit proces maakt het mogelijk om meer energie uit de brandstof te halen, wat leidt tot een hoger rendement van de boiler en een lagere CO2-uitstoot.

Voordelen van condenserende boilers zijn onder andere een lagere energieverbruik en dus lagere energiekosten, een hoger rendement en een lagere CO2-uitstoot. Nadelen zijn dat deze boilers meer onderhoud vereisen en dat de afvoer van condenswater aangesloten moet worden op het riool of een afvoerpomp moet worden geïnstalleerd.

Niet-condenserende boilers

Niet-condenserende boilers zijn een andere soort verwarmingssysteem, die niet de warmte uit de rookgassen hergebruikt zoals condenserende boilers. Deze boilers zijn eenvoudiger van opbouw en vereisen minder onderhoud dan condenserende boilers.

Voordelen van niet-condenserende boilers zijn onder andere een langere levensduur en een eenvoudigere installatie. Nadelen zijn een lager rendement en hoger energieverbruik, dus hogere energiekosten.

Vergelijking tussen condenserende en niet-condenserende boilers

Als we de twee soorten boilers vergelijken, zien we dat condenserende boilers een hoger rendement hebben en een lager energieverbruik, waardoor de energiekosten lager zijn. Aan de andere kant, niet-condenserende boilers hebben een langere levensduur en vereisen minder onderhoud.

In termen van kosten, zijn condenserende boilers meestal duurder om te kopen, maar de lagere energiekosten kunnen dit in de loop van de tijd compenseren. In termen van geschiktheid voor verschillende woningen, hangt dit af van de specifieke situatie. Condenserende boilers zijn meestal geschikter voor nieuwere huizen met geavanceerde isolatie, terwijl niet-condenserende boilers geschikter kunnen zijn voor oudere huizen of huizen met minder geavanceerde isolatie.

Conclusie

In samenvatting, condenserende boilers bieden een hoger rendement en een lager energieverbruik, waardoor de energiekosten lager zijn. Aan de andere kant, niet-condenserende boilers hebben een langere levensduur en vereisen minder onderhoud. Het is belangrijk om rekening te houden met uw specifieke situatie en de kosten, efficiëntie, onderhoud en geschiktheid voor uw huis in overweging te nemen bij het kiezen van de juiste boiler voor uw huis.

EPC Gent - epcattest - epc certificaat
Bewoonbare oppervlakte berekenen: hoe doe je dat?

Bewoonbare oppervlakte berekenen: hoe doe je dat?

Het berekenen van de bewoonbare oppervlakte van een pand is belangrijk voor verschillende redenen. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen hoeveel ruimte je hebt om meubels te plaatsen of hoeveel huur of verkoopprijs je kunt vragen voor een woning. In deze gids leggen we stap voor stap uit hoe je de bewoonbare oppervlakte van een pand kunt berekenen. We geven tips voor het nauwkeurig meten van de ruimtes en verwijzen naar andere bronnen waar je meer informatie kunt vinden. Aan het einde van de gids vind je een call-to-action waarmee je direct aan de slag kunt gaan met het berekenen van de bewoonbare oppervlakte.

Wat is bewoonbare oppervlakte?

Er bestaat geen algemene of juridisch sluitende definitie van bewoonbare ruimtes, wat leidt tot discussie over wat wel en niet meetelt als bewoonbare oppervlakte.

Alle ruimtes die effectief gebruikt kunnen worden, zoals slaapkamers, bergingen, hobbykamers, kelders en garages, maken deel uit van de bewoonbare oppervlakte. Dit geldt ook voor douches, baden en andere vaste toestellen.

Ruimtes die niet meetellen als bewoonbare oppervlakte zijn onder andere:

 • kruipruimtes
 • trappen
 • ingebouwde kasten (tenzij het een inloopdressing is)
 • onbereikbare zolders (zonder trap)
 • parkeerruimtes.

Bij de verkoop van een woning is de bewoonbare oppervlakte een belangrijke factor om de verkoopprijs te bepalen. Het is aan te raden om de oppervlaktes af te ronden naar boven om een rond getal te krijgen per ruimte, wat het voor de koper makkelijker maakt om een beeld te vormen van de grootte van de kamers.

goede epc waarde, bewoonbare oppervlakte berekenen

Hoe bereken je de woonoppervlakte?

De oppervlakte van elke ruimte bereken je door de lengte en breedte op te meten en deze met elkaar te vermenigvuldigen. Als je de oppervlakte van alle ruimtes hebt berekend, kun je deze optellen om de totale woonoppervlakte te krijgen.

Je kunt ook gebruikmaken van speciale software of formules om de woonoppervlakte te berekenen. Houd wel rekening met de volgende punten:

 • Daken, trappen en muren die niet meetellen voor de bewoonbare oppervlakte, moeten niet meegerekend worden.
 • Zorg ervoor dat je de afmetingen op de juiste manier opmeet, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een meetlint of lasermeter.

Voorbeeld: De bewoonbare oppervlakte van de bovenverdieping berekenen

 • Slaapkamer van 4m breed en 3m lang (4m x 3m) = 12m2
 • Kinderslaapkamer van 3m breed en 3m lang (3m x 3m) = 9m2
 • Badkamer van 1,5m breed en 3m lang (1,5m x 3m) = 4,5m2
 • Gang van 1,5m breed en 4,5m lang (1,5m x 4,5m2) = 6,75m2

De totale oppervlakte bedraagt 12m2 + 9m2 + 4,5m2 + 6,75 = 32,25m2.

Hoe de bouwoppervlakte en oppervlakte van je perceel berekenen?

Een perceel is een stuk grond waarop je huis gebouwd is en waar je volledig eigenaar van bent. Als een deel van je grond in bezit is van iemand anders, zijn er twee percelen. Percelen worden geregistreerd bij het kadaster, waarbij ze een uniek kenmerk krijgen: een kadastrale aanduiding.

Je kunt de totale oppervlakte van je perceel eenvoudig opmeten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een rolmeter of door online opmeten via websites zoals CADGIS. Hier kan je het Belgische kadastrale percelenplan raadplegen en zelfs een afdruk maken door je adres in te geven en de tools te selecteren. Zo kun je eenvoudig de oppervlakte van je perceel, de breedte van je gevel, tuin, garage, enz. opmeten. De federale en Vlaamse overheid houden informatie bij over alle percelen, inclusief de afmetingen.

Asbest herkennen: bloembak, drinkbak

Asbest herkennen: bloembak, drinkbak

Tips om asbest te herkennen in uw bloembak. De asbestvezels in bloembakken zijn door middel van cement hechtgebonden en hangen sterk vast in het materiaal.

 1. U kan witte vezelbundels zien op breukvlakken
 2. Meestal hebben de bloembakken een grijze kleur
 3. Ze zijn dunner dan beton, zien er ‘vezelig’ uit en zijn minder sterk dan beton
 4. LET OP: indien er steentjes in de bloembak zitten kunt u dit zien als niet-asbesthoudend
asbestattest in Vlaanderen
Uw belangrijkste vragen over het asbestattest in Vlaanderen.

Uw belangrijkste vragen over het asbestattest in Vlaanderen.

Asbest is een mineraal dat in de 20e eeuw op grote schaal werd gebruikt vanwege zijn brandwerende eigenschappen. Asbestvezels zijn dun en sterk, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in bouwmaterialen. Helaas kan asbest ook dodelijk zijn als het wordt verstoord en de lange, dunne vezels in de lucht terechtkomen. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid noemt asbest een van de 10 gevaarlijkste materialen en een van de vijf belangrijkste kankerverwekkende stoffen. Daarom zijn er verschillende regels opgesteld voor het gebruik ervan. Als u in Vlaanderen woont of werkt, zijn hier enkele belangrijke feiten over uw asbestcertificaat:

Wat is een asbestcertificaat?

Een asbestcertificaat is een document met gegevens over de asbesthoudende materialen in een gebouw. Het asbestcertificaat bevat informatie zoals de locatie van de asbesthoudende materialen, de hoeveelheid aanwezige asbest en het gebruikte type asbest. De eigenaar van een pand met een certificaat dat wordt verkocht of verhuurd, moet de koper of huurder op de hoogte stellen van de aanwezigheid van ACM (asbestos-containing materials). Deze mededeling moet het asbestinspectierapport (met het asbestcertificaat) bevatten.

Wie heeft een asbestcertificaat nodig?

De eigenaar van een pand dat voor 2001 is gebouwd, moet een asbestcertificaat aanvragen als hij het pand wil verkopen. De verkoper of verhuurder moet het asbestcertificaat aan de koper of huurder geven indien beschikbaar. Zij kunnen dit doen door een deskundige in te huren om een asbestinspectie uit te voeren. De koper moet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van asbest voordat hij een overeenkomst tekent. Men kan niet verwachten dat zij deze pas ontdekken nadat de overeenkomst is gesloten.

Waarom is een asbestcertificaat nodig?

Een asbestcertificaat is nodig wanneer iemand een pand verkoopt dat voor 2001 is gebouwd. Het certificaat moet samen met een asbestmelding aan de koper worden gegeven. In de asbestmelding wordt uitgelegd hoe de materialen worden beheerd. Ook wordt de koper of huurder geïnformeerd over de gezondheidsrisico's die ontstaan wanneer ACM's worden verstoord. De aanwezigheid van ACM's in een gebouw kan gevaarlijk zijn. Als de materialen worden verstoord, kunnen ze in de lucht terechtkomen en een ernstig gezondheidsrisico vormen. De federale wetgeving vereist dat iedereen die eigenaar is van een gebouw met ACM's kan bewijzen dat het veilig is om in dat gebouw te wonen of te werken. Dit kan worden gedaan door het verkrijgen van een asbestcertificaat.

Hoe verkrijgt u een asbestcertificaat in Vlaanderen?

De verkoper of verhuurder moet een professional inschakelen om het gebouw te inspecteren en stalen van de ACM's te nemen. De monsters worden naar een laboratorium gestuurd waar het asbestgehalte wordt geanalyseerd en het asbesttype wordt geïdentificeerd. De deskundige inspecteert het gebouw ook om te zien of er gebieden zijn waar de ACM's beschadigd zijn. Door een professional in te huren, kan dit alles in één bezoek worden gedaan. De verkoper of verhuurder moet de koper of huurder vervolgens een asbestcertificaat overhandigen. Het certificaat vermeldt de aanwezigheid van ACM in het gebouw, de locatie van de materialen, de hoeveelheid asbest die in elk monster is aangetroffen en het type asbest dat is gebruikt. De verkoper of verhuurder moet ook een kopie van de asbestanalyse aan de koper of huurder verstrekken.

Conclusie

Een asbestcertificaat is een document met details over de materialen die asbest bevatten in een gebouw. Het asbestcertificaat bevat informatie zoals de locatie van de asbesthoudende materialen, de hoeveelheid aanwezige asbest en het gebruikte type asbest. De eigenaar van een pand dat asbesthoudende materialen bevat, moet een asbestcertificaat aanvragen als hij het pand wil verkopen. De verkoper of verhuurder moet een professional inhuren om een asbestinspectie uit te voeren.

asbest dak
Asbest herkennen: het dak

Asbest herkennen: het dak

Asbesthoudende dakbedekking materialen waren vóór 2000 een populaire keuze in Vlaanderen. Omdat asbest zo duurzaam en brandwerend is, werd het materiaal op grote schaal gebruikt voor allerlei daken.

Nu de mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan asbest zijn ontdekt, is de aanwezigheid ervan in woningen niet langer gewenst. Het grootste probleem is echter het identificeren van asbesthoudende daken, aangezien dakpannen in verschillende vormen en kleuren werden vervaardigd.
Daarom hebben we een lijst verzamelt met handige tips om asbest te herkennen.

Stap 1: Bekijk het bouwjaar van het dak

Dit is een essentiële stap bij het opsporen van asbest materialen in uw huis. Aangezien asbest in zoveel soorten, kleuren en materialen werd verwerkt, is het bouwjaar van uw huis een belangrijke indicator. Het gebruik van het giftige mineraal was intensiever tussen 1920 en 1990, dus als uw huis in die periode is gebouwd, is er een veel grotere kans op asbest.

Stap 2: Bekijk de textuur van het materiaal en uw dak

U kunt asbest ook herkennen aan de textuur van het materiaal. Let op het volgende:

 • De meeste plaatmaterialen van asbestcement hebben een honingraatstructuur. Het bestaat meestal ook uit meerdere lagen.
 • Toepassingen van asbestcement omvatten vaak “asbestbloemen”. Witte vlekken zijn verspreid over het oppervlak. Deze plekken duiden op de aanwezigheid van asbest.
 • Bundels asbestvezels zijn vaak met het blote oog zichtbaar waar het materiaal is gebroken of verweerd. Bij zichtbare vezels kunt u de vlamtest gebruiken: ga met een vlam over de vezels, als deze enkel gloeien en niet vernield worden, dan is er wellicht asbest.

Stap 3: Enkele veel gebruikte voorbeelden van asbest dak

 • Dakleien
 • Roofing, bitumen
 • Onderdakplaten (asbestboard)
 • Schouw/schouwhoed
 • Golfplaten (eternit platen)
energie-winter-EPC
Bespaar energie in de winter

Bespaar energie in de winter

Profiteer van de warmte van de zon

 • Open overdag de gordijnen van de ramen op het zuiden, zodat het zonlicht het huis op natuurlijke wijze kan verwarmen, en sluit ze ‘s nachts om de kou van koude ramen te verminderen.
 • Plant loofbomen aan de zuidkant van het huis, vooral in de buurt van ramen. Ze laten het licht en de warmte door in de winter en zorgen voor schaduw in de zomer.


Bedek tochtige ramen

 • Gebruik tijdens de koude wintermaanden een stevig, doorzichtig plastic vel op een frame of plak doorzichtig plastic folie aan de binnenkant van de raamkozijnen. Zorg ervoor dat het plastic goed aansluit op het kozijn om tocht te helpen verminderen.
 • Installeer nauwsluitende, isolerende gordijnen of rolgordijnen voor ramen die tochtig aanvoelen.

Pas de temperatuur aan

 • Zet de thermostaat zo laag mogelijk dat nog steeds comfortabel is wanneer u bent.
 • Wanneer u slaapt of niet thuis bent, zet u de thermostaat lager om tot 10% per jaar te besparen op uw verwarmings- en koel kosten. Met een slimme of programmeerbare thermostaat kunt u uw temperatuur gemakkelijk terugschakelen. Maar zorg ervoor dat de temperatuur comfortabel is voor huisdieren!
 • Als u een warmtepomp hebt, gebruik een programmeerbare thermostaat die speciaal is ontworpen voor gebruik met warmtepompen.


Lekken opsporen en dichten

 • Dicht luchtlekken rond doorvoeringen voor leidingen, gaten rond schoorstenen en inbouwspots in geïsoleerde plafonds. Kijk ook naar onafgewerkte ruimtes achter kasten en kasten.
 • Voeg kit of afdichting toe om luchtlekken rond lekkende deuren en ramen te dichten.

Onderhoud uw verwarmingssystemen

 • Plan een routine-onderhoudsbeurt voor uw verwarmingssystemen.
 • Vervang de filters van uw oven en warmtepomp één keer per maand of als het nodig is.
 • Reinig regelmatig de rookgasafvoer van hout- en pelletkachels en reinig de binnenkant van het apparaat met een staalborstel om ervoor te zorgen dat het efficiënt verwarmt.


Verminder warmteverlies van de open haard

Houd de klep van de open haard gesloten tenzij er een vuur brandt. Het openhouden van de klep is als het openhouden van een raam in de winter; het laat warme lucht door de schoorsteen stromen.


Wanneer u de open haard gebruikt, vermindert u warmteverlies door kleppen in de bodem van de stookruimte te openen (indien aanwezig) of door het dichtstbijzijnde raam iets open te zetten – ongeveer 3 centimeter – en deuren die naar de kamer leiden te sluiten. Zet de thermostaat lager.
Als de haard nooit wordt gebruikt, sluit dan het schoorsteenkanaal af en dicht het.


Controleer de afdichting van de schoorsteenklep en maak deze zo goed mogelijk dicht.
Koop roosters van C-vormige metalen buizen om koele lucht in de haard aan te zuigen en warme lucht terug de kamer in te blazen.

Energie besparen - EPC
Tips om energie te besparen

Tips om energie te besparen

Introductie

Aangezien de energieprijzen stijgen, is het belangrijker dan ooit om kostenefficiënt met uw energieverbruik om te gaan. Gelukkig er zijn genoeg eenvoudige manieren waarop u geld kunt besparen door uw gewoonten in huis te veranderen. Hier volgen enkele tips:

Gebruik een slimme meter om te controleren welke apparaten de meeste energie verbruiken

Als u dit nog niet hebt gedaan, kunt u overwegen een slimme meter aan te schaffen. Een slimme meter is een apparaat dat uw energieverbruik registreert en kan worden gebruikt om uw energieverbruik te monitoren. Dit kan u helpen geld te besparen door u te helpen begrijpen hoeveel elektriciteit uw huishouden verbruikt. Hierdoor kunt u de correcte beslissingen nemen over hoe en wanneer u apparaten, die veel energie verbruiken, gebruikt.

Het is aangetoond door studies dat slimme meters de energierekening van een huishouden met ongeveer 10% kunnen doen dalen, dus ze zijn het overwegen zeker waard als ze in uw regio beschikbaar zijn.

Controleer of uw woning goed geïsoleerd is

Er zijn veel manieren om energie te besparen, maar isolatie is de meest effectieve. Isolatie is een materiaal dat warmteverlies of -winst in uw huis voorkomt. Een goed voorbeeld van isolatie is glasvezel, glasvezel werkt door kleine luchtzakjes op te sluiten in de vezels en te voorkomen dat warmte ontsnapt via deze vezels.

Er zijn ook andere soorten isolatie die niet zozeer gebruik maken van materialen als glasvezel of cellulose, maar van de ruimte tussen twee materialen, zoals luchtruimtes tussen muren, vloeren en plafonds. Deze isolaties verminderen de convectievestromen (beweging) in de constructie, waardoor warmte verloren gaat door geleiding (direct contact).

Vervang uw oude koelkast met vriesvak door een nieuw efficiënt model

U kunt energie besparen door een nieuwe, efficiëntere koelkast en vriesvak te kopen.

 • Hoeveel verbruikt uw huidige koelkast met vriesvak?

Ga naar de website van de united consumers en controleer welk energielabel uw koelkast geeft om te weten te komen hoeveel energie uw huidige model verbruikt. U krijgt ook tips over hoe u het energieverbruik kunt verminderen.

Doe de lichten uit

 • Doe de lichten uit als u ze niet gebruikt.
 • Gebruik een timer om de lichten voor u aan en uit te doen.
 • Gebruik natuurlijk licht in plaats van kunstlicht, indien mogelijk.

Door deze tips op te volgen, kunt u heel wat energie besparen!

U kunt energie en geld besparen door over te schakelen op LED-verlichting.

U kunt energie en geld besparen door over te schakelen op LED-lampen. Deze hebben een gemiddelde levensduur tot 20.000 uur en verbruiken ongeveer 75% minder elektriciteit dan traditionele gloeilampen.

Overweeg ook het gebruik van dimschakelaars en bewegingssensoren voor verlichting in ruimten waar u niet altijd volle lichtsterkte nodig hebt, zoals gangen of trappenhuizen.

Laat uw verwarmingsketel elk jaar nakijken

Als u een boiler op gas hebt, moet deze elk jaar een onderhoudsbeurt krijgen. Als uw boiler jarenlang verwaarloosd is en vol zit met smurrie en dode beestjes (en wie weet wat nog meer), dan kunt u problemen verwachten wanneer u uw huis efficiënter probeert te verwarmen!

Overschakelen naar centrale verwarming op gas

 • Centrale verwarming op gas is efficiënter dan elektrische centrale verwarming.
 • Centrale verwarming op gas is goedkoper dan elektrische centrale verwarming.
 • Centrale verwarming op gas is schoner dan elektrische centrale verwarming.
 • Centrale verwarming op gas is betrouwbaarder dan elektrische centrale verwarming, omdat het niet wordt beïnvloed door stroomuitval, in tegenstelling tot elektrische kachels die afhankelijk zijn van elektriciteit en niet kunnen werken als de stroom uitvalt!

Uw EPC is een indicatie van het verbruik

Een EPC attest is slechts een indicatie van energiepeil. Het echte verbruik van een woning kan nog steeds sterk verschillen per gezin. Daarom dat deze tips ook bij een slechtere EPC keuring nuttig kunnen zijn.

isolatietips
7 doe-het-zelf isolatietips voor uw woning

7 doe-het-zelf isolatietips voor uw woning

Tip 1. Vervang uw buitendeur

Met de herfst in aantocht is het misschien tijd om uw buitendeur panelen te vervangen door massief glazen panelen. U houdt uw voordeur waarschijnlijk gesloten tijdens de winter, maar de extra beschermlaag van een nieuw paneel kan een grote bijdrage leveren aan het buiten houden van tocht en kou.

Tip 2. Deuren goed afdichten

 Gebruik rubberen afdichting strips om de kieren tussen de zijkanten en de onderkant van de deur en het deurkozijn op te vullen. Als de opening tussen de onderkant van de deur en de vloer bijzonder groot is, kan een dubbele tochtstrip worden gebruikt.

Dit zijn in hoofdzaak twee cilindervormige schuimsoorten die voor en achter de deur schuiven om kieren onder de deur zelf te voorkomen. Het is zeer effectief om te voorkomen dat er in de winter koude lucht de kamer binnendringt, en het is handig te monteren en te demonteren.

Tip 3. Isoleer tochtraampjes

 Het is niet mooi, maar u kunt wikkels en een föhn gebruiken om de ramen van uw huis volledig te beschermen. U kunt bij de meeste winkels wikkels met dubbelzijdige tape kopen. Plak de wrap op de muur of vensterbank en blaas hete lucht op de wrap met een haardroger om de wrap strakker te maken. Dit is een gemakkelijke, goedkope en praktische manier om uw ramen tijdens de winter af te dichten.

Tip 4. Isoleer de zolder

Gebruik isolatie op zolder om de warmte buiten te houden. U hoeft zich niet te laten intimideren door het woord isolatie. Zelfs onervaren mensen kunnen deze klus aan. Koop een rol isolatie en spreid het uit over uw zoldervloer. Zorg ervoor dat de ruimte tussen de balken is opgevuld met isolatie. Als dat gedaan is, kunt u nog een stap verder gaan en een tweede laag aanbrengen die loodrecht op de draagbalk staat. De zolder isoleren helpt uw EPC-score naar beneden!

Tip 5. Isoleer de boiler

Door uw boiler in feite in een “jasje” te steken, kunt u het water bij koud weer warm houden. Het enige wat u hoeft te doen is een glasvezelmantel kopen en deze als een deken rond uw boiler wikkelen.

Tip 6. Houd uw HVAC-onderhoud actueel

 Regelmatig onderhoud is essentieel om uw HVAC-systeem efficiënt te houden. Dit omvat het tijdig vervangen van luchtfilters door filters van hoge kwaliteit. Dit alles zorgt er niet alleen voor dat uw HVAC-unit optimaal blijft werken. Dit verbetert ook de luchtkwaliteit en helpt bij mogelijke allergieën.

Tip 7. Installeer dikke gordijnen tijdens de winter

Sommige zijn mooi, licht, vloeiend, en perfect voor de zomer, maar voor de winter heeft u iets anders nodig. Als de ramen in uw huis erg tochtig zijn, is het verstandig om te investeren in lange, dikke, zware gordijnen. Het ophangen van deze dikke gordijnen is erg handig om de kou buiten te houden en de warmte binnen te houden. Als uw ramen erg tochtig zijn, raden wij u aan gevoerde gordijnen te gebruiken voor extra bescherming tegen de koude wind.

goede epc waarde
Wat is een goede EPC waarde?

Wat is een goede EPC waarde?

Welke factoren bepalen de EPC-waarde bij het opstellen van een Energie Prestatie Certificaat? Dit zijn de belangrijkste voor een goede EPC waarde:

 • Bouwjaar van het huis
 • Woningtype Type
 • Verwarmingstype
 • Isolatie

Bouwjaar van het huis

In de jaren zeventig geloofde men dat het installeren van isolatie in huizen de norm was geworden. Vanaf dit moment wordt bij het bepalen van de EPC-waarde ook rekening gehouden met het bouwjaar van de woning. Energie verlaat je huis langs alle vrijstaande oppervlakken: muren, daken, ramen, vloeren. Energiecertificaten worden dus direct (negatief) beïnvloed door deze verliesgebieden. Daarom hebben eengezinswoningen, afgezien van andere factoren, hogere EPC-scores dan herenhuizen.

Wat is een goede EPC-waarde per woningtype

Als uw woning onder deze limieten zit, kunnen we spreken van zeer goede energieprestatiecertificaten!

 • Appartementen <100
 • Herenhuis <150
 • Open gebouw <200

Type verwarming

Het type verwarming speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de EPC-waarde. Waar vroeger elektrisch verwarmen sterk werd aanbevolen, weet men nu beter. De EPC waarde van een woning met elektrice verwarming kan twee keer zoveel zijn als een woning verwarmen met een gasketel. Daarom is het gebruik van een gasboiler om uw huis te verwarmen de beste oplossing om het energieverbruik te verminderen. Hierbij maken we onderscheid tussen condensatieketels met het hoogste rendement en HR+ ketels met een iets lager rendement. Een condensatieketel combineren met vloerverwarming verlaagt de waarde nog meer dan een combinatie met een radiator.

Isolatie voor een goede epc waarde

Isolatie betekent elke vorm van isolatie in uw huis, zoals onder het dak, de vloer, muren… Hoe beter de woning geïsoleerd is, hoe lager het energieprestatiecertificaat. Opgelet! Alle energie-efficiëntiemaatregelen in huis moeten altijd worden ondersteund met goed bewijs. Energieprofessionals die EPC-waarden bepalen, kunnen hier geen rekening mee houden als ze het niet direct kunnen waarnemen of via factuur kunnen bepalen.

beter EPC attest
Tips voor een beter EPC attest

Tips voor een beter EPC attest

Hoe kan je je EPC verlagen?

Wilt u uw EPC-waarde verlagen? Dat is een goed idee, gezien hoe hoger de EPC-waarde, hoe meer energie uw huis verbruikt, waardoor het moeilijker wordt om uw huis te verkopen en de elektriciteitsfactuur natuurlijk hoger is. Gelukkig kunnen EPC-waarden door enkele maatregelen worden verlaagd.

1. Dakisolatie

Warmte zal in huis stijgen, dus het is waarschijnlijk dat het via je dak ontsnapt. In een goed geïsoleerde woning is minder verwarming nodig. Een snelle en relatief goedkope aanpassing om de EPC-waarde te verlagen is het isoleren van het dak. Isolatie is eenvoudig zelf aan te brengen. Op 1 januari 2015 is de dakisolatienorm in werking getreden. De norm bepaalt dat alle zelfstandige woningen in Vlaanderen over de nodige dakisolatie moeten beschikken, of het nu gaat om een eengezinswoning, een appartement of een studio. Voor kamers en daken kleiner dan 2m² geldt deze verplichting niet.

De dakisolatienorm staat al sinds 2013 in het technisch verslag voor zelfstandige woningen, maar trad pas in werking op 1 januari 2015. Het ontbreken van dakisolatie in een gecontroleerde woning werd vanaf dan als een gebrek gequoteerd. Vraag zeker naar de premies voor dakisolatie die u mogelijk ontvangt.

2. Beglazing deuren en ramen

Deuren en ramen in oudere woningen zijn vaak slecht geïsoleerd. Daarom zijn de EPC-waarden van oudere huizen meestal erg hoog. Vanaf 2020 moeten ramen in alle (huur)woningen minimaal dubbele beglazing hebben, en in sommige gevallen zelfs een premie als er hoogrendementsbeglazing wordt geplaatst. Denk ook aan de omlijsting van ramen en/of deuren. Sommige houtsoorten laten bijvoorbeeld meer energie door dan aluminium frames van de vorige generatie.

3. Buitenmuurisolatie

Een goede isolatie van uw buitenmuren kan de EPC-waarde van uw woning tot 30% verlagen! Buitenisolatie heeft een grotere impact op de EPC-scores dan nieuwe deuren en ramen, maar vereist meer ingrijpende renovatiewerkzaamheden. Dus wanneer u dit start, heeft u voldoende tijd, bewustzijn en budget nodig. Maar weet dat er ook renovatiepremies zijn die een deel van de isolatie-investering kunnen terugbetalen.

4. Verwarmingsketel

De meest voor de hand liggende optie is het vervangen van een verouderde verwarmingsketel. Vervang je je oude door een condensatieketel, dan bespaar je al snel 10% tot 30%. Dergelijke ketels kosten natuurlijk wat geld, gemiddeld betaal je 4500 euro voor condensatieketels op gas en 6500 euro voor condensatieketels op olie. De impact op je energierekening zorgt ervoor dat je op dit vlak elk jaar flink wat bespaart. In sommige gevallen kunt u zelfs een premie vragen.

Andere stappen

Zoals hierboven vermeld, heb je je grootste aanpassing thuis al gedaan, maar wil je een stap verder gaan? Dan zijn de volgende extra features wellicht de moeite waard voor jou:

 • Vloerisolatie: Zo absorbeer je warmteverlies via de vloer.
  Al ligt het niet voor de hand om de vloer te isoleren tijdens renovaties. Ofwel moet de vloer worden uitgegraven of moet het vloerniveau worden verhoogd. Vloerisolatie brengt in ieder geval hoge kosten met zich mee.
 • Zonnepanelen: Deze hebben een gunstig effect op de EPC-waarde. Je gebruikt immers direct licht van de zon om energie op te wekken.
 • Zonneboilers: Ook dit heeft een positief effect op de EPC-waarde van uw woning. U gebruikt immers zonnestraling om warm water op te wekken. De beste resultaten worden natuurlijk bereikt door verbeteringen van verschillende verliestermen te combineren. Zo is een combinatie van dakisolatie en vervanging van oude ramen en deuren een goed begin!