juli 11, 2023

Asbest herkennen

Asbest herkennen is van vitaal belang zodat we tijdig kunnen ingrijpen. Deze kleine vezeld zijn namelijk erg schadelijk voor onze gezondheid. Door tijdig asbest te herkennen kunnen we onszelf beschermen en indien nodig, alle asbest laten verwijderen.

In deze blog kunt u terecht voor alle informatie over hoe u asbest kunt herkennen. We overlopen de verschillende soorten asbest, waar u deze kunt terug vinden en wat de gepaarde risico’s zijn.

Laat ons beginnen bij het begin: Wat is asbest?

Asbest is een verzameling van zes verschillende mineralen die voorkomen in natuurlijke gesteenten. Doordat deze minerale vezels verschillende gunstige factoren bezitten werden deze erg vaak gebruikt in allerlei verschillende bouwmaterialen.

asbest dak met losse asbest verzels. Asbest herkennen

Asbest is namelijk brandwerend, isolerend, duurzaam en goedkoop. Hierdoor werd asbest regelmatig verwerkt in verschillend dagelijkse zaken zoals platen, cement, gips, lijm en kit.

Initieel, wanneer de asbest verwerkt werd, was dit vaak hechtgebonden asbest. Het was pas wanneer de vezels vrijkomen dat deze terecht komen in onze luchtwegen en een gevaar gaan vormen. Het is dus belangrijk om te weten wat het verschil is tussen hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest zodat we deze kunnen herkennen.

Hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbest is een ongevaarlijke vorm van asbest. Hechtgebonden wil zeggen dat alle vezels goed vast zitten en dat deze niet kunnen loskomen bij normaal gebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval is asbesthoudend cement of asbesthoudende coating rond buizen.

Doordat de schadelijke asbestvezels vast zitten, is er geen gevaar voor uw gezondheid. Eenmaal de toepassing begint te verweren of beschadigd geraakt kunnen de vezels makkelijker vrijkomen en dan spreken we over niet-hechtgebonden asbest.

Niet hechtgebonden asbest

Niet hechtgebonden asbest (of losgebonden asbest) is de gevaarlijkste vorm van asbest. De schadelijke vezels zitten in dit geval niet vast en kunnen door hun broze aard makkelijk vrijkomen. Hierdoor bestaat de kans dat deze in je longen terechtkomen met alle gevolgen van dien.

Asbest herkennen: Hoe herken je asbesthoudend materiaal in je woning?

Het kan lastig zijn om asbesthoudende materialen visueel te herkennen, omdat asbest vaak gemengd wordt met andere materialen. Het is daarom verstandig om een professional in te schakelen die getraind is in het herkennen van asbest.

Wilt u toch zelf aan de slag gaan dan zijn er echter wel enkele aanwijzingen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest in uw woning. Dit kan onder andere zijn:

 • Oudere woningen die gebouwd zijn voor 1994 hebben een verhoogde kans op de aanwezigheid van asbest.
 • Asbest golfplaten werden veel gebruikt voor daken van schuren, garages en loodsen.
 • Vinylvloerbedekking en oude leidingisolatie kunnen asbest bevatten.
 • Ook kan het voorkomen in isolatiemateriaal rondom leidingen en in kachels en boilers.

Als u vermoedt dat er asbesthoudend materiaal aanwezig is in uw woning, is het raadzaam om een professional in te schakelen voor een inventarisatie. Deze kan vervolgens een monster nemen van het materiaal en dit laten analyseren in een laboratorium om zekerheid te verkrijgen over de aanwezigheid van asbest.

Asbest herkennen: De meest voorkomende toepassingen in en rond uw woning

Asbest werd gebruikt voor veel verschillende toepassingen in het verleden. Het is een duurzaam en stevig materiaal met veel verschillende toepassingen. Je kunt het dan ook terugvinden in veel verschillende plekken in oude woningen door de grote toepasbaarheid van het product.

Hieronder krijg je een overzicht van alle verschillende toepassingen en mogelijkheden waarin asbest kan zitten. :

Asbest herkennen buitens huis:

 • Asbestcement gevelpaneel, spouw- en kozijnbekleding
 • Asbesthoudende dakbeschot
 • Asbesthoudende daklei
 • Asbesthoudende kit bij ramen en deuren
 • Asbesthoudende coating op stalen damwandprofielen
 • Afdichting metselwerk, voegen, sponningen, kozijnent
 • Asbestcement buis
 • Gevelpaneel en kozijn bekleding
 • Asbesthoudende kit (vulmiddel) tussen kozijn en muur en in voeg
 • Asbesthoudende lijmen
 • Asbesthoudende structuurverf
 • Asbestcement vlakke platen
 • Asbest golfplaten
 • asbestcement vlakke paneel
 • Asbesthoudende bitumineuze dakbedekking
 • dakdoorvoer asbesthoudend cement

Asbest herkennen in huis:

 • Asbesthoudende vinyltegels
 • Asbesthoudende lijm
 • Vloerzeil met onderlaag van asbesthoudend papier
 • Ondervloer platen van asbesthoudend karton
 • Vensterbank met asbesthoudend kunstmarmer
 • Afboording van asbesthoudend cement, vezelplaat of karton
 • Coating of afboording achter radiator
 • Asbesthoudende plaat onder de radiator, cv-ketel, gips of cement
 • Afdichtkoord of touw van oude kachels
 • Afvoerbuizen van asbestcement
 • Buis isolatie
 • asbesthoudend gips, cement, vezelplaat of karton
 • Asbestcement tussenwand
 • Meterkast
 • Aftimmering meterkast
 • Bekleding deur met asbesthoudend karton
 • Asbesthoudend cement afdekplaat kruipruimte luik
 • Tussenwand, verlaagd plafond, aftimmering zolder
 • Afdekplaat asbestcement op de stortbak van toiletten
 • Riolering met asbesthoudend cement
 • Asbesthoudend cement afvoerpijp van het ventilatiekanaal
 • Afvoerkanaal bestaande uit asbesthoudend cement

Asbest herkennen en het identificeren van asbesthoudende materialen.

Het is niet altijd duidelijk te zeggen als een product asbest bevat of niet. Er zijn namelijk wel een aantal verschillende mogelijkheden wanneer je toch wil uitsluiten of jezelf wilt verzekeren dat het gaat over asbesthoudende materialen. Hieronder bespreken we een aantal eenvoudige tests die je kunt uitvoeren om te zien als er asbest gebruikt is om het materiaal te vervaardigen.

Asbestattest {Antwerpen}

Controleer de fabricage datum

Door naar het productiejaar te kijken van de toepassing of de gebruikte materialen kun je heel wat te weten komen. Sinds 1998 is asbest verboden in alle toepassingen in België. Om deze reden kunnen we vaststellen dat alles geproduceerd is na 2001 (we rekenen een marge van enkele jaren na het verbod, om een correctere vaststelling te kunnen maken) hoogst waarschijnlijk asbest veilig is. Is het materiaal gemaakt tussen 1945 en 1998 dan is de kans erg groot dat er gebruik is gemaakt van asbest.

Merknaam van de materialen

De merknaam kan veel weggeven wanneer het gaat over asbest herkennen. Eterniet is bijvoorbeeld een erg bekende producent van allerhande asbesthoudend cement toepassingen.

Golfplaten, leien en panelen met deze merknaam zullen hoogst waarschijnlijk asbest bevatten. Asbesthoudende golfplaten herken je aan de markering AT.

Let wel op, sommige golfplaten bevatten géén asbest en deze kun je makkelijk herkennen. De op één na laatste golfplaat heeft de letters NT, AF, AFM, NA, AP of AV.

Daarnaast zijn er ook een aantal merknamen van dakleien die asbest bevatten zoals Eterna, Multex, Big Ben en Country. Zie je dus deze vermelding staan op je leien, dan is er asbest aanwezig. Meer over asbestleien herkennen leest u hier.

Structuur van het materiaal

asbest patroon en vormen

Nog een manier waarop je asbest kunt herkennen is aan de duidelijke gewafelde of honingraat structuur. Bijna alle materialen die gemaakt zijn met asbestcement hebben deze unieke structuur dat het makkelijk te herkennen maakt.

Wanneer het materiaal begint te verweren kan het ook zijn dat er zichtbare vezels zijn. Eenmaal de asbestvezels zelf zichtbaar zijn is voorzichtigheid geboden. Als vezels loskomen kunnen de asbest-vezels ingeademd worden en terecht komen in je longen. Dit vormt een gevaar voor je gezondheid.

Asbest testen met aansteker

Wanneer een asbesthoudende toepassing zichtbare vezels heeft, kun je de vlamtest proberen om zeker te zijn dat het gaat over asbest. Het is mogelijk asbest te herkennen met een aansteker. Ga hier voorzichtig het de aansteker te werk en hou de loskomende vezels in de vlam.

Beginnen ze enkel te gloeien, dan gaat het hoogst waarschijnlijk om asbest. Worden de vezels compleet vernietigd dan is de kans groot dat het niet gaat over asbesthoudende materialen.

Deze test is niet waterdicht en geeft nooit een garantie, dus asbest verwijderen doet u altijd op de aangewezen manier. Wil je zeker zijn dat het gaat over asbest dan is een laboanalyse de enige oplossing. Maar als goede eerste indicator, kun je asbest herkennen met een aansteker.

Wat is de geur van asbest?

Asbest heeft geen specifieke geur. In de meeste gevallen is asbest niet waarneembaar door geur, kleur of smaak. Het is belangrijk om te weten dat het inademen van asbestvezels wel ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Als u twijfels heeft over het materiaal, dan is het verstandig hier niet bewust aan te ruiken zodat u geen vezels inhaleert.

Wat is het verschil tussen asbest en Eternit?

Eternit is eigenlijk een merknaam voor een soort asbestcement product dat veel werd gebruikt voor dakbedekking, gevelbekleding, leidingen en andere bouwmaterialen. Het materiaal bestaat uit een mengsel van cement en asbestvezels, en het merk Eternit werd in de jaren 1900 opgericht door de Belgische ondernemer Louis de Naeyer.

Asbest is een mineraal dat van nature voorkomt in de aardkorst en bestaat uit microscopisch kleine vezels die sterk, flexibel en hittebestendig zijn. Eternit is dus in feite een specifiek type asbesthoudend materiaal, terwijl asbest een algemene term is die verwijst naar het mineraal dat in verschillende soorten materialen kan voorkomen. Eternit kan dus asbest bevatten, maar niet alle asbesthoudende materialen zijn Eternit.

Kies voor een professionele inventarisatie voor een nauwkeurige uitslag

Wil je graag weten waar er asbest aanwezig is in je huis dan is de enige manier om een concreet en duidelijk beeld te krijgen een interventie van een asbest inspecteur. Zij maken een volledige inventarisatie van alle asbesthoudende toepassingen in je woning.

Tevens kunnen ze stalen nemen en dit opsturen naar het labo om een duidelijk beeld te krijgen. Van asbesthoudende bitumineuze dakbedekking, asbesthoudende coating en asbesthoudend karton, alles wordt nagekeken en gecontroleerd zodat je precies weet welke toepassingen aanwezig zijn in je woning.

Op het einde van deze inventaris krijg je ook een asbest attest waar alle resultaten en toepassingen duidelijk staan aangegeven.

Relevante links voor asbest herkennen

Een overzicht om verschillende soorten asbest te herkennen en op te sporen.

Asbest herkennen Conclusie

Het herkennen van asbest is van vitaal belang om onszelf te beschermen tegen de schadelijke effecten van deze vezels. Door tijdig asbest te identificeren, kunnen we maatregelen nemen en indien nodig professionele verwijdering inschakelen.

Asbest is een verzameling mineralen die vaak werden gebruikt in bouwmaterialen vanwege hun gunstige eigenschappen, zoals brandwerendheid, isolatie en duurzaamheid. Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden toepassingen, waarbij het laatste de meest gevaarlijke vorm is.

Hoewel het soms lastig kan zijn om asbest visueel te herkennen, zijn er enkele aanwijzingen die kunnen duiden op de aanwezigheid ervan in uw woning, zoals oudere bouwjaren en specifieke toepassingen zoals golfplaten en isolatiemateriaal. Het is echter raadzaam om een professional in te schakelen voor een grondige inventarisatie en analyse van verdachte materialen.

Om zelf een indicatie te krijgen, kunt u enkele eenvoudige tests uitvoeren, zoals het controleren van de fabricagedatum, het herkennen van merknamen die vaak asbest bevatten en het letten op de gewafelde structuur van asbestcement. Hoewel deze tests een eerste indicatie kunnen geven, is een laboratoriumanalyse nodig om definitieve uitsluitsel te bieden.

Het is altijd verstandig om te kiezen voor een professionele inventarisatie door een asbestinspecteur, waarbij monsters worden genomen en geanalyseerd. Dit geeft een nauwkeurig beeld van de aanwezigheid van asbest in uw woning en resulteert in een asbestattest met gedetailleerde informatie over de geïdentificeerde toepassingen.

Het herkennen van asbest is een cruciale stap om de veiligheid van uzelf en uw gezin te waarborgen. Bij twijfel is het altijd het beste om een professional te raadplegen en de nodige maatregelen te nemen om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.

Een asbest inventaris aanvragen bij keurdesk?

Bereken hier de prijs voor een asbest inventaris voor jouw woning.

 

Waar wij actief zijn

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

  Antwerpen

  EPC Brugge

  EPC Gent

  EPC Aalst

  EPC Knokke

  EPC Antwerpen

  EPC Oostende

  EPC Kortrijk

  Benieuwd hoe een EPC te werk gaat, bekijk het hier.

  Het energieprestatiecertificaat is verplicht bij verkoop of verhuur. Daar kan je lezen hoe energiezuinig uw woning is.
  Vanaf nu toont het EPC ook tips om uw huis meer energiezuinig te maken.

  Andere interessante links over het EPC attest en de asbest keuring: