november 7, 2023

Asbest in pleisterwerk herkennen en risico’s

Asbest, een term die zowel voor voorzichtigheid als voor actie staat. Het kan onopgemerkt blijven in het pleisterwerk van gebouwen, en vaak met ernstige implicaties voor gezondheid en veiligheid. Bij Keurdesk, uw expert in asbestattesten, benadrukken we het belang van kennis en nauwkeurigheid bij het identificeren van asbest in pleisterwerk.

Deze blog biedt een praktische leidraad voor het herkennen van asbest, belicht de gezondheidsrisico’s en beschrijft de correcte procedures voor het veilig verwijderen ervan.

Met deskundig advies en duidelijke richtlijnen, streeft Keurdesk ernaar u te voorzien van alle noodzakelijke informatie voor het veilig beheren van asbesthoudende materialen. Lees verder voor essentiële inzichten die u helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over asbest in uw eigendom.

Asbest in pleisterwerk

Asbest werd tot de jaren ’90 veelvuldig gebruikt in de bouwsector, vanwege zijn duurzaamheid, isolerende eigenschappen en weerstand tegen brand. Er zijn duizenden bouwtoepassingen gebruikt die asbest bevatten. Er werd asbest gebruikt voor bijna elke mogelijke toepassing, een compleet overzicht vindt u hier.

Ook in pleisterwerk werd asbest vaak gebruikt. Het materiaal, ooit gezien als een wondermiddel voor bouwprojecten, was alomtegenwoordig in zowel residentiële als commerciële structuren.

Deze populariteit was voornamelijk te danken aan de veelzijdigheid en kosteneffectiviteit van asbest, wat het een aantrekkelijke keuze maakte voor bouwers en aannemers. Het maakte pleisterwerk steviger en duurzamer.

De voordelen van asbest leken echter snel te worden overschaduwd door de aanzienlijke gezondheidsrisico’s die het met zich meebracht. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat blootstelling aan de schadelijke asbestvezels ernstige aandoeningen kan veroorzaken, waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom.

Hoewel het gebruik van asbest nu verboden is in vele landen, blijft de nalatenschap ervan bestaan in gebouwen en structuren van voor 2001.

Asbest in pleisterwerk herkennen

Het herkennen van asbest in pleisterwerk vereist aandacht voor specifieke details en historische context. Gebouwen opgetrokken tussen 1960 en 1990 hebben een hogere kans op asbesthoudend pleisterwerk, aangezien asbest destijds een gangbaar bouwmateriaal was.

Een indicatie kan de structuur van de vezels zijn: asbestvezels zijn typisch lang en dun, en kunnen soms waargenomen worden als een bruine laag onder het pleisterwerk, vooral wanneer het wordt verstoord of beschadigd.

Deze vezels zijn echter niet altijd met het blote oog te zien, en het onderscheid tussen asbestvezels en andere materialen kan zelfs voor professionals uitdagend zijn. Het is belangrijk te onthouden dat enkel een laboratoriumanalyse van een monster kan bevestigen of er al dan niet asbest aanwezig is en als de pleister asbest bevat.

Als u vermoedt dat in uw pand asbest is verwerkt in oud pleisterwerk, is het raadzaam om niet zelf te gaan onderzoeken, maar om dit over te laten aan gespecialiseerde keurders.

Andere vezels verwerkt in stucwerk

Naast asbest werden ook andere natuurlijke vezels zoals stro, vlas en paardenhaar traditioneel gemengd met pleister om verschillende redenen. Stro en vlas werden toegevoegd om de structuur van het pleisterwerk te versterken en scheurvorming tegen te gaan. Paardenhaar diende een soortgelijk doel en was met name populair voor het versterken van de eerste pleisterlagen op lath (lattenwerk) muren.

Deze natuurlijke vezels zijn, in tegenstelling tot asbest, niet schadelijk voor de gezondheid en worden soms nog steeds gebruikt in traditioneel stucwerk, vooral bij de restauratie van historische gebouwen.

Het is echter essentieel om het onderscheid te kennen tussen deze onschuldige materialen en asbestvezels. De aanwezigheid van natuurlijke vezels in pleisterwerk kan vaak gezien worden als een indicatie van de leeftijd van een gebouw en de bouwtechnieken die werden gebruikt.

Deze paragrafen bevatten praktische informatie over het herkennen van asbest en onderscheid maken tussen asbestvezels en andere natuurlijke materialen die in pleisterwerk kunnen worden aangetroffen. Ze benadrukken ook het belang van professionele inspectie en analyse.

Asbest in stucwerk verwijderen

Het belang van professionele asbestverwijdering

Het zelfstandig verwijderen van asbesthoudend stucwerk is een onderneming die de gezondheid ernstig kan schaden en is bij wet verboden. Asbestvezels zijn vaak losjes aanwezig in oud pleisterwerk, wat het risico op verspreiding bij verwijdering verhoogt.

Een niet-professionele verwijdering kan leiden tot een langdurige besmetting van de leefomgeving met deze gevaarlijke vezels. Pleisterwerk met asbest mag u dus niet zelf verwijderen.

Alternatieven voor verwijdering

Wanneer pleisterwerk met asbest in goede conditie verkeert, lijkt het aantrekkelijk om het te laten zitten en bijvoorbeeld een voorzetwand te plaatsen. Toch is dit slechts een tijdelijke oplossing. De asbestproblematiek verdwijnt niet en regelgeving hieromtrent wordt steeds strikter. Vroeg of laat zal het asbest toch verwijderd moeten worden, mogelijk met hogere kosten als gevolg.

Niet alleen muren, maar ook plafonds en de binnenkant van daken kunnen asbesthoudend stucwerk bevatten, wat de reikwijdte van inspectie en verwijdering uitbreidt.

losgebonden asbest verzels

Het verwijderingsproces

 • Inspectie: Een erkend asbestverwijderingsbedrijf of een asbest inspecteur van Keurdesk start met een grondige inventarisatie om de precieze locatie en hoeveelheid van het asbest te bepalen.
 • Veiligheidsmaatregelen: Er worden strikte maatregelen getroffen om zowel de werkers als de omgeving te beschermen. Een hermetisch afgesloten werkzone voorkomt verspreiding van vezels, en negatieve luchtdruk in de saneringsruimte beperkt de blootstelling.
 • Verwijdering: Met specifiek gereedschap wordt het stucwerk zorgvuldig verwijderd om verspreiding van vezels te minimaliseren.
 • Verpakking en afvoer: Asbesthoudend materiaal wordt veilig verpakt en vervoerd naar een specifieke afvalverwerkingsfaciliteit of containerpark.
 • Reiniging: Een diepgaande schoonmaak van de ruimte volgt na de verwijdering, waarbij men ook controleert op achtergebleven vezels.
 • Afsluiting: De ruimte wordt na reiniging en inspectie verzegeld en is off-limits tot verdere veiligheidsverklaringen gegeven zijn. Deze hermetische zone mag u niet betreden.
 • Nieuw plesterwerk: Eenmaal alles veilig is verklaard wordt er een nieuwe pleisterlaag aangebracht zodat u kunt genieten van niet asbesthoudend pleisterwerk in uw woning.

Het is essentieel dat huiseigenaren contact opnemen met een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf om aan de wettelijke eisen te voldoen en hun eigen gezondheid en die van anderen te beschermen.

De kosten om asbesthoudend pleisterwerk te verwijderen

De verwijderingskosten van asbesthoudend pleisterwerk zijn onderhevig aan variabelen zoals de projectgrootte, locatie en staat van het materiaal. Het proces vereist strikte veiligheidsprocedures en speciale apparatuur, wat de kosten kan opdrijven.

Een initiële asbestinventarisatie, essentieel voor het bepalen van de aanwezigheid van asbest, kan de prijs doen schommelen tussen €300 en €800. Afhankelijk van de hoeveelheid asbest, kunnen de verwijderingskosten uiteenlopen. Voeg hier de afvoerkosten aan toe, die fluctueren naargelang de hoeveelheid en transportafstand, en de herstelkosten na sanering.

Deze totale kosten voor asbest verwijderen zijn sterk afhankelijk van de projectomvang, met richtprijzen variërend van €750 voor een kleine ruimte tot wel €1 950 voor grotere projecten.

Beschikbare premies voor het verwijderen van asbesthoudend stucwerk

Ondanks het ontbreken van specifieke federale of Vlaamse premies voor asbestverwijdering, is het aan te raden bij lokale overheden na te gaan of zij een tegemoetkoming bieden.

Informatie hierover kan men meestal verkrijgen via de gemeentelijke milieudienst of relevante websites zoals ovam.be.

Voor een uitgebreid overzicht van mogelijke financiële steun, kan men het beste de premiepagina raadplegen waar we alle mogelijkheden opsommen.

Asbestattest {Antwerpen}

Bent u verplicht om asbesthoudende pleister te verwijderen?

Als eigenaar van een pand waarin het asbesthoudende pleisterwerk aanwezig is, bent u niet altijd verplicht dit te verwijderen. De verplichting kan variëren afhankelijk van lokale wetgeving, de staat van het materiaal en of er renovatie- of sloopwerkzaamheden gepland zijn.

Indien het pleisterwerk intact is en geen gezondheidsrisico vormt, kunt u het asbesthoudend stucwerk laten hangen. Echter, bij beschadiging of tijdens werkzaamheden die het materiaal kunnen verstoren, moet verwijdering plaatsvinden onder strikte veiligheidsprotocollen. Dit is dankzij het risico op niet hechtgebonden asbest. In dit geval moeten uw gepleisterde muren waar het oude pleisterwerk zit verwijderd worden door een professional.

Het is raadzaam om altijd de meest actuele regelgeving en richtlijnen te raadplegen en indien nodig professioneel advies in te winnen.

Laat een professionele inventaris maken van uw woning

Op zoek naar een professionele partij om uw asbest te inventariseren in uw woning? Aarzel dan niet langer en contacteer ons voor een asbestinventaris. Wij helpen u graag verder met al uw keuringen en asbestgerelateerde vragen.

Waar wij actief zijn

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

  Antwerpen

  EPC Brugge

  EPC Gent

  EPC Aalst

  EPC Knokke

  EPC Antwerpen

  EPC Oostende

  EPC Kortrijk

  Benieuwd hoe een EPC te werk gaat, bekijk het hier.

  Het energieprestatiecertificaat is verplicht bij verkoop of verhuur. Daar kan je lezen hoe energiezuinig uw woning is.
  Vanaf nu toont het EPC ook tips om uw huis meer energiezuinig te maken.

  Andere interessante links over het EPC attest en de asbest keuring: