november 21, 2023

Asbest ophaling aan huis: een complete gids

asbestattest bij verkoop

In een tijd waarin gezondheid en milieu hoog in het vaandel staan, is het correct omgaan met asbest van cruciaal belang. Asbest, ooit veelgebruikt in de bouw, kan serieuze gezondheidsrisico’s met zich meebrengen als het niet zorgvuldig wordt verwijderd en afgevoerd.

In deze gids bespreken we de belangrijke aspecten van asbest ophaling: van het herkennen van situaties waarin professionele ophaling noodzakelijk is tot het maken van een verantwoorde keuze voor een erkend asbestverwerkingsbedrijf.

Ook verkennen we de financiële kant, zoals de kosten van containers voor asbest en beschikbare premies voor ophaling. Ons doel is om u te voorzien van essentiële informatie die helpt bij het veilig en effectief aanpakken van deze karwij.

Wanneer is een asbest ophaling van toepassing

Asbestophaling aan huis is een essentiële dienst voor het afvoeren van asbesthoudend materiaal, vooral relevant bij grote hoeveelheden asbestafval, zoals vaak voorkomt bij renovatie- of sloopprojecten.

Deze dienst is ook van toepassing wanneer het voor particulieren onhaalbaar is om asbestafval zelf naar een recyclagepark te brengen.

Sommige gemeenten bieden in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gesubsidieerde ophalingen van asbestcement aan. Deze zijn zowel bedoeld voor asbesttoepassingen die zelf verwijderd zijn als die door een aannemer zijn weggenomen. Het is belangrijk om in al deze gevallen te kiezen voor een erkende en geregistreerde asbestinzamelaar, die het asbestafval veilig kan ophalen en afvoeren.

Asbestos cement sheets on pallets on the background of a brick fence

Zelf asbest verwijderd, ga naar het recyclagepark

Als u als particulier zelf hechtgebonden asbest verwijdert, kunt u deze zelf naar het recyclagepark brengen. Dit geldt voor kleinere hoeveelheden asbest die u zelf kunt hanteren. Hier zijn enkele richtlijnen en adviezen voor het veilig en correct afvoeren van asbest naar een recyclagepark:

 1. Scheid asbestafval van ander afval: Zorg ervoor dat asbesthoudende materialen altijd gescheiden blijven van ander bouw- en sloopafval. Dit voorkomt kruisbesmetting en zorgt voor een veiligere omgeving. Enkel wanneer we het hebben over asbesthoudende golfplaten en asbestvrije platen. Omdat deze moeilijk te onderscheiden zijn van elkaar, dienen ze steeds als asbesthoudend behandeld te worden.
 2. Speciale behandeling van asbestkoorden: Asbestkoorden (niet hechtgebonden asbest), zoals die uit oude kachels, worden niet aanvaard op het recyclagepark. Deze moeten worden gefixeerd, dubbel verpakt in plastic zakken en afgeleverd bij een geregistreerde asbestinzamelaar.
 3. Gratis afvoer naar recyclagepark: Voor particulieren die asbest naar het recyclagepark brengen, is deze dienst vaak voor een aantal kubiek gratis. Echter, veiligheidsmaatregelen zoals het inpakken van asbesthoudend bouwmateriaal in doorzichtige bouwfolie zijn essentieel om stofverspreiding te voorkomen.
 4. Aanschaf van speciale asbestplaatzakken: Bij organisaties zoals INCOVO kunt u speciale asbestplaatzakken aanschaffen, samen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een pak, masker en handschoenen, voor een veilige afvoer van asbestplaten. Deze speciale asbestzakken, zoals de scheurbestendige witte zak, die u op voorhand aankoopt zorgen ervoor dat u het asbest veilig kunt laten afvoeren.

Het is van cruciaal belang dat u, bij het zelf verwijderen en vervoeren van asbest, alle nodige veiligheidsmaatregelen volgt en de nodige beschermende maatregelen neemt. Hiermee beschermt u niet alleen uw eigen gezondheid, maar ook die van anderen en het milieu.

De risico’s van asbest

Dat asbest gevaarlijk is, is niks nieuws meer. De blootstelling aan asbestvezels kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom. Deze ziekten ontwikkelen zich vaak jaren na blootstelling en worden veroorzaakt door het inademen van losse asbestvezels (ongebonden asbest), die schade toebrengen aan longweefsel en het ademhalingssysteem.

Zijn de asbestvezels gebonden, dan is het echter veiliger om deze te hanteren. Eenmaal het risico bestaat dat bij de gebonden asbest vezels loskomen door werken of schade, dan is het beter om een vergunde verwerkingsinstallatie in te schakelen voor de ophaling.

Asbest herkennen in en rond het huis? Lees dan de volgende artikelen:

Kies voor een erkend bedrijf in asbestverwerking

Erkende bedrijven garanderen de veilige en correcte afhandeling van asbestafval en zorgen voor naleving van alle wettelijke voorschriften. Een gecertificeerd asbestverwerkingsbedrijf beschikt over de vereiste kennis en procedures en heeft de ervaring en expertise voor een veilige verwijdering en verwerking van asbesthoudende materialen.

Deze bedrijven volgen strikte veiligheidsprocedures en beschikken over de juiste uitrusting voor de hantering en het transport van asbest. Ze moeten ook transparant zijn in hun communicatie en duidelijke informatie bieden over de procedures, kosten en de afhandeling van asbestafval. Door een erkend bedrijf te kiezen, draagt u bij aan de bescherming van zowel de volksgezondheid als het milieu.

Hierdoor hebt u de garantie dat ook wanneer huis aan huis ophaling gebeurt, er dankzij de professionele verwerker geen risico’s zullen zijn voor uw gezondheid. Eerst een asbestattest laten opmaken? Vraag een offerte aan bij Keurdesk.

Premies voor ophaling van asbest

De overheid en diverse gemeenten organiseren premies en subsidieregelingen aan om de ophaling van asbest te stimuleren en betaalbaar te maken voor particulieren. Deze premies zijn bedoeld om de verwijdering van asbest op een veilige en milieuverantwoorde manier te bevorderen.

Gemeenten bieden gesubsidieerde ophalingen van asbestcement aan, vaak in samenwerking met OVAM, wat de kosten van asbestophaling aanzienlijk kan verlagen. De voorwaarden voor het verkrijgen van subsidies kunnen variëren afhankelijk van het type asbestmateriaal, de hoeveelheid, of de methode van verwijdering.

Wat kost een container voor asbest?

De kosten van een container voor asbest variëren, afhankelijk van de grootte en het verhuurbedrijf. De prijs kan echter variëren afhankelijk van de locatie, de grootte van de container en de duur van de huur. Het is belangrijk om prijzen te vergelijken en te controleren of de verhuur inclusief ophaling en verwerking van het asbest is.

Waar kan ik mijn asbest kwijt?

Asbest kan afgevoerd worden naar gespecialiseerde recyclageparken of via een geregistreerde asbestinzamelaar. Het is belangrijk om vooraf de lokale regelgeving en mogelijkheden te controleren, aangezien niet elk recyclagepark asbest accepteert. Sommige gemeenten bieden speciale asbestzakken of containers aan voor de veilige afvoer van hechtgebonden asbesttoepassingen.

Hoeveel asbest mag je zelf afvoeren?

De hoeveelheid asbest die u zelf mag afvoeren, hangt af van de regelgeving van uw lokale overheid. Over het algemeen is er een beperking op de hoeveelheid die particulieren naar een recyclagepark mogen brengen. Deze limiet kan variëren, dus het is aan te raden om de specifieke richtlijnen van uw gemeente of recyclagepark te raadplegen. Lees onze blog over asbest containerpark en regelgeving voor meer informatie.

Wat kost asbest ophalen?

De kosten voor het ophalen van asbest kunnen sterk variëren afhankelijk van de hoeveelheid asbest en de gekozen dienstverlener. Sommige gemeenten bieden gesubsidieerde tarieven voor asbestophaling, wat de kosten aanzienlijk kan verlagen. Het is raadzaam om offertes van verschillende inzamelaars te vergelijken en te informeren naar eventuele subsidies.

Waar kan ik gratis asbest inleveren?

Gratis inleveren van asbest is mogelijk bij bepaalde recyclageparken, afhankelijk van uw gemeente of regio. Veel gemeenten bieden deze service gratis aan voor particulieren, maar het is belangrijk om vooraf de specifieke voorwaarden en beperkingen van uw lokale recyclagepark te controleren.

Hoe asbest laten ophalen?

Om asbest te laten ophalen, dient u contact op te nemen met een geregistreerde asbestinzamelaar. U kunt een afspraak maken via hun website of telefonisch contact opnemen. Zorg ervoor dat u alle relevante informatie bij de hand heeft, zoals de hoeveelheid en het type asbestafval. De inzamelaar zal dan de details van de ophaling met u bespreken.

Hoe hoog is de boete als je zelf asbest verwijderd?

De boete voor het onjuist verwijderen van asbest varieert, maar kan aanzienlijk zijn, soms oplopend tot duizenden euro’s. Dit hangt af van de ernst van de overtreding en de lokale wetgeving. Het is belangrijk om de regelgeving te volgen om hoge boetes te voorkomen en, belangrijker nog, om gezondheidsrisico’s te vermijden.

Waar wij actief zijn

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

  Antwerpen

  EPC Brugge

  EPC Gent

  EPC Aalst

  EPC Knokke

  EPC Antwerpen

  EPC Oostende

  EPC Kortrijk

  Benieuwd hoe een EPC te werk gaat, bekijk het hier.

  Het energieprestatiecertificaat is verplicht bij verkoop of verhuur. Daar kan je lezen hoe energiezuinig uw woning is.
  Vanaf nu toont het EPC ook tips om uw huis meer energiezuinig te maken.

  Andere interessante links over het EPC attest en de asbest keuring: