september 5, 2023

Asbest verwijderen premie en subsidies [Complete gids]

Voor het verwijderen van asbest door een erkende asbestverwijderaar kunt u in verschillende gevallen een premie krijgen. Met deze premies wil de Vlaamse Overheid hun plan kracht bij zetten om tegen 2040 alle woningen asbestvrij te maken.

In dit artikel bekijken we welke verschillende premies er zijn en op welke u recht heeft of kans maakt wanneer u asbesthoudende materialen wenst te verwijderen.

De asbest wetgeving in Vlaanderen, 2023

In Vlaanderen zijn er sinds november 2022 strengere regels omtrend asbest. Deze regels zijn onderdeel van het plan om tegen 2040 een asbestvrij Vlaanderen te hebben. Elke woning, gebouwd voor 2001, die te koop of te huur aangeboden wordt moet verplicht een asbestinventaris ondergaan.

Na het in kaart brengen van alle asbesthoudende materialen ontvangt u een asbestattest. Dit attest geeft aan welke asbesttoepassingen aanwezig zijn in de woning. Dit informeert de toekomstige en potentiële kopers of huurders van de bestaande risico’s.

Op basis van uw asbestattest kunt u ervoor kiezen om alle asbesthoudende materialen te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar. Afhankelijk van het type asbest zal deze deskundige een offerte kunnen opstellen.

De verschillende Vlaamse asbest premies

Om Vlaanderen asbest vrij te maken Voorziet de Vlaamse regering premies. Hieronder geven we een opsomming van alle beschikbare premies voor particulieren en professionelen. Hierdoor kunt u het verwijderen van asbest laten financieren.

1. Fluvius asbestverwijdering en zonnedak premie

Heeft u ze wel eens opgemerkt? De talrijke, solitaire loodsen en stallen in Vlaanderen met daken van eternitplaten of golfplaten? Er staan in Vlaanderen ruim 300.000 niet-residentiële gebouwen met een asbest dak. Netbeheerder Fluvius biedt een speciale subsidie aan om dit asbest te elimineren en tegelijkertijd zonnepanelen te installeren op deze constructies.

Hoeveel bedraagt de premie?

Heeft u een niet-residentieel gebouw met asbest? En wenst u dit te verwijderen en te voorzien van zonnepanelen en nieuwe dakbedekking? Tot 31 december 2025 kunt u profiteren van een financiële ondersteuning. De subsidie bedraagt € 12 per m² (excl. btw).

Deze subsidie is te combineren met de bijkomende premie en zonnepanelen subsidie voor niet-woongebouwen 2023, die oploopt tot maximaal € 750. U dient hiervoor wel een afzonderlijke aanvraag bij Fluvius in te dienen.

Wie komt in aanmerking?

 • Eigenschappen gebouw: De subsidie voor het verwijderen van asbest is alleen van toepassing op onverwarmde, niet-residentiële constructies.
 • Soort werkzaamheden: Het verwijderen van asbest wordt gecombineerd met het aanbrengen van nieuwe zonnepanelen. Deze worden ofwel op het gesaneerde dak geplaatst, of op een ander gebouw binnen hetzelfde perceel, mits ze minimaal 10% van het dakoppervlak bedekken.
 • Tijdsperiode offertes: De offerte voor het verwijderen en afvoeren van asbest moet getekend zijn tussen 01/01/2022 en 31/12/2023. De zonnepanelen dienen uiterlijk op 31 december 2025 te zijn geïnstalleerd en aangemeld bij Fluvius.

LET OP: De werkzaamheden, zowel het verwijderen van asbest als het installeren van het zonnedak, moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerde aannemer. Indien dit niet het geval is, komt u niet in aanmerking voor de subsidie.

Hoe de premie aanvragen?

Deze tijdelijke subsidie kunt u tot 31 maart 2024 digitaal aanvragen bij Fluvius. Voor een volledige aanvraag dient u enkele documenten bij te voegen: het certificaat van de aannemer over het verwijderen van asbest en een attest over het installeren van de zonnepanelen, alsook alle facturen betreffende de asbestverwijdering. Deze is enkel geldig als de factuur volgende zaken bevat: datum van uitvoering, totale oppervlakte, de totale kostprijs en het gewicht per type asbestmateriaal.

2. Vlaamse VerbouwPremie

Vlaanderen introduceert overkoepelende renovatie premie, een vernieuwde subsidie die voorgaande energiepremies en de Algemene Renovatiesubsidies bundelt. Hoewel er geen afzonderlijke subsidie is voor enkel asbestverwijdering, kunt u wel profiteren van een tegemoetkoming als deze in combinatie is met isolatiewerken dankzij deze eengemaakte premie.

Hoeveel bedraagt de premie?

Voor het elimineren van de aanwezige asbest is er een vergoeding van € 8 per m². Deze subsidie wordt bovenop het basisbedrag geplaatst indien u de verwijdering van asbest combineert met andere renovatie activiteiten. Hier is een gedetailleerd overzicht:

Soorten renovatiewerken en bijbehorende premies:

 • Dakrenovatie & isolatie: Tot € 8 euro per vierkante meter voor dakisolatie (40% van factuur) + € 8 per m² voor asbestverwijdering (max. 50% van factuur).
 • Gevelrenovatie & isolatie: Max. € 30 per m² voor buitenmuurisolatie (40% van factuur) + € 8 per m² voor asbestverwijdering (max. 50% van factuur).
 • Vloerrenovatie & isolatie: Tot € 6 per m² voor vloerisolatie (40% van factuur). Max. 50% van factuur voor asbestverwijdering.
A. Dakrenovatie & isolatie

Als u een asbesthoudend onderdak laat verwijderen of asbesthoudende dakbedekking laat verwijderen en vervangen, dan kunt u in aanmerking komen voor een extra subsidie. Dit is wel op voorwaarde dat het gecombineerd wordt met dak of zolderisolatie. Een nieuw dak bovenop de asbest toepassing zonder verwijdering, komt niet in aanmerking voor de subsidie.

B. Gevelrenovatie & isolatie

Is uw buitenmuur voorzien van asbesthoudende bekleding (zoals leisteen) en wenst u deze te isoleren? U komt in aanmerking voor aanvullende subsidie. Als u uw asbesthoudende gevelbekleding laat verwijderen en tegelijk de gevel isoleert hebt u recht op deze premie. Let wel, de subsidie geldt niet voor het verwijderen van asbest van andere bouwelementen zoals afvoerbuizen, schoorstenen of schrijnwerk.

C. Vloerrenovatie & isolatie

Wanneer draagelementen of funderingsplaten op de begane grond asbest bevatten en vernieuwd moeten worden, kan er subsidie worden verkregen voor het samenvallende asbestverwijderingsproject.

Wie komt in aanmerking?

 • Type gebouw: Het pand moet in Vlaanderen liggen en ten minste 15 jaar oud zijn op aanvraagdatum. Gebouwen die volledig gesloopt of herbouwd worden komen niet in aanmerking voor deze subsidie voor asbest verwijdering.
 • Minimale factuurwaarde: Min. € 1.000 (excl. btw). Maximum hangt af van de werkzaamheden.
 • Factuurdatum: Facturen mogen op aanvraagdatum maximaal 2 jaar en 3 maanden oud zijn. Facturen van asbestverwijdering en isolatiewerken mogen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen.
 • Uitvoering: Een erkende vakman moet alle werken uitvoeren en een geldig attest kunnen voorleggen. Voor asbestsanering moet de dakdekker een specifiek attest bezitten voor hij asbest verwijdert.

OPGELET: Voor niet-woonpanden zijn enkel de facturen van dakisolatie en asbestverwijdering uit 2021 en 2022 geldig.

Hoe de premie of subsidie aanvragen?

Vanaf 1 oktober 2022 kunt u extra premie digitaal aanvragen. Voor de aanvraag heeft u verschillende documenten nodig zoals facturen en een attest van de aannemer. U kunt een vakman inschakelen om u te assisteren om een aangepaste premie te ontvangen.

3. Verbouw leningen

Vanaf september 2022 biedt de Verbouw Lening een voordelige financieringsmogelijkheid. Wenst u een verhoogde woningkwaliteit en een betere energie-efficiëntie voor uw huis? Dan is dit renteloze renovatie krediet geschikt voor u.

Voor welke projecten is dit van toepassing?

U kunt de Verbouw Lening gebruiken voor alle soorten werken die overeenkomen met de werken uit de Verbouw Premies hierboven. Voor iedere klus is er een maximaal leenbedrag. U kunt hier gebruik van maken voor het verwijderen van asbesthoudende dak of gevelbekleding in combinatie met renovaties.

Of het nu gaat om dak-, buitenmuur-, vloer- of funderingsrenovaties, het leenbedrag is gelimiteerd tot het totaalbedrag op de factuur (incl. btw).

Wat is het leenbedrag?

Deze financiering is een project van het Energiehuis. U kunt een bedrag tussen € 1.250 en € 60.000 lenen. De terugbetalingstermijn bedraagt tot 25 jaar. De lening is rentevrij (0% rente) zolang de wettelijke rentevoet beneden de 3% ligt. Indien de wettelijke rente hoger is dan 3% op jaarbasis, kan de rente voor de financieringen boven 0% uitkomen. Het Energiehuis beoordeelt iedere financiële aanvraag afzonderlijk om de haalbaarheid te bepalen.

Aan welke criteria moet u voldoen?

 • Pand: uw huis of appartement dient in het Vlaamse Gewest gelegen te zijn en moet ten minste 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.
 • Soort werkzaamheden: Indien u de financiering voor asbestverwijdering aanvraagt, dient u ook te voldoen aan de voorwaarden van de bovenstaande subsidie, zoals bij dak-, funderings- en muurwerken.
 • Doelgroepen: Verschillende groepen, zoals bepaald op basis van inkomen en woningbezit, kunnen van deze lening gebruik maken.
 • Overige: Voor de financiering dient u ingeschreven te staan op het adres van het pand waarvoor u de financiering aanvraagt.

De algemene voorwaarden van de subsidie benadrukken dat asbestverwijdering moet worden uitgevoerd door een expert. Zonder deze expertise kunt u geen aanspraak maken op de subsidie. Hetzelfde geldt voor de financiering.

Komt u graag te weten waar u asbest heeft in uw woning?Vraag dan hier een asbestinventaris aan bij een van onze deskundigen. Wij helpen u graag verder met het opstellen van een nauwkeurig attest met alle hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.

Hoe de lening aanvragen?

U kunt de Verbouw Lening vanaf september 2022 tot eind 2026 indienen via het Energiehuis in uw gemeente. Hun team staat niet alleen klaar om u te assisteren bij uw aanvraag, maar kan u ook informeren over andere ondersteuningsregelingen voor uw renovatieproject of u doorverwijzen voor gespecialiseerd advies.

4. Asbestafbouw projecten op lokaal niveau

losgebonden asbest verzels

Bent u een particulier die op een veilige en verantwoorde manier asbest uit uw woning wenst te verwijderen? Weet dat naast nationale subsidies, er in bepaalde omstandigheden ook lokale financiële tegemoetkomingen beschikbaar zijn dankzij de lokale besturen.

Welke werkzaamheden zijn inbegrepen?

Lokale besturen hebben de bevoegdheid te kiezen of zij acties wensen op te zetten om het verwijderen van asbest voor particulieren aantrekkelijker te maken. Hierbij krijgen zij financiële ondersteuning van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). De werkzaamheden die in aanmerking komen, omvatten:

 • Het thuis afhalen (wettelijke afvoering) van asbesthoudend afval, veilig verpakt in speciale zakken of containers.
 • Het vervangen van asbestrijke dak- of gevelmaterialen en het wegnemen van losliggende asbesttoepassingen.

Wat is de hoogte van de subsidie?

Het exacte subsidiebedrag varieert per gemeente. In Gent, bijvoorbeeld, kunnen particulieren deelnemen aan een collectieve aankoop voor het gezamenlijk wegnemen van losliggende leidingisolatie. In dit scenario vergoedt de stad 50% van de uitgaven, mits de sanering wordt uitgevoerd door een gecertificeerde asbestverwijderaar.

Controleer eerst bij uw gemeente of ze betrokken zijn bij een project voor asbestreductie. Zo kunt u gedetailleerde informatie verkrijgen over het exacte subsidiebedrag, de voorwaarden van de collectieve aankoop, mogelijke afhaalmomenten en meer.

Vervolgens kunt u zich wenden tot een gekwalificeerde en erkende asbestverwijderaar. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

5. Andere premies en subsidies

Naast alle bovenstaande subsidies en premies voor asbestverwijdering, voorziet de OVAM volgende ondersteuning voor voornamelijk de professionele doelgroepen zoals tuinbouwers, scholen, landbouwers en bedrijven.

 • Scholen in Vlaanderen kunnen de asbestinventaris laten financieren.
 • KMO’s en landbouwbedijven krijgen subsidies voor het ophalen van asbestcement.
 • Heeft u een asbesthoudend dak met asbest golfplaten als landboucer? Dan kunt u hier ook de nodige subsidies voor krijgen.

In sommige gevallen kunnen professionelen ook beroep doen op de Verbouwpremie. Er zijn steeds andere toepassingen en regels bij lokale besturen afhankelijk van uw sector en de regelgeving. Heeft u twijfels? Contacteer dan een expert om u bij te staan.

Asbest premie aanvragen in samenspraak met een deskundige

Bij Keurdesk begrijpen we dat het nemen van beslissingen omtrent asbestpremies een belangrijke stap is voor uw project. We willen u graag geruststellen dat u bij twijfel altijd kunt rekenen op de expertise van onze deskundigen. Kies de juiste premie asbestverwijdering met het gepaste advies.

Onze asbestdeskundigen kunnen gebouweigenaars gericht ondersteunen met het beantwoorden van al uw asbest gerelateerde vragen.

Eerst een asbestattest aanvragen? Vraag hier uw offerte.

Heeft u liever eerst een grondig inzicht in de aanwezige asbest in uw woning? Bij Keurdesk staan we klaar om u te helpen. Met onze expertise op het gebied van asbestattesten kunnen we u een grondige inkijk bezorgen in waar er asbest aanwezig is in uw woning.

Wacht niet langer en vraag vandaag nog uw offerte aan. We hanteren eenvoudige en goede prijzen voor asbestkeuringen bij u thuis. Zo bent u steeds gerust voor de beste prijs. Vertrouw op onze deskundigheid en betrokkenheid om u door het proces te leiden en ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle vereisten. Via onderstaand formulier ontvang u een offerte op maat van uw woning.

Waar wij actief zijn

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

  Antwerpen

  EPC Brugge

  EPC Gent

  EPC Aalst

  EPC Knokke

  EPC Antwerpen

  EPC Oostende

  EPC Kortrijk

  Benieuwd hoe een EPC te werk gaat, bekijk het hier.

  Het energieprestatiecertificaat is verplicht bij verkoop of verhuur. Daar kan je lezen hoe energiezuinig uw woning is.
  Vanaf nu toont het EPC ook tips om uw huis meer energiezuinig te maken.

  Andere interessante links over het EPC attest en de asbest keuring: