oktober 31, 2022

Uw belangrijkste vragen over het asbestattest in Vlaanderen.

asbestattest in Vlaanderen

Asbest is een mineraal dat in de 20e eeuw op grote schaal werd gebruikt vanwege zijn brandwerende eigenschappen. Asbestvezels zijn dun en sterk, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in bouwmaterialen. Helaas kan asbest ook dodelijk zijn als het wordt verstoord en de lange, dunne vezels in de lucht terechtkomen. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid noemt asbest een van de 10 gevaarlijkste materialen en een van de vijf belangrijkste kankerverwekkende stoffen. Daarom zijn er verschillende regels opgesteld voor het gebruik ervan. Als u in Vlaanderen woont of werkt, zijn hier enkele belangrijke feiten over uw asbestcertificaat:

Wat is een asbestcertificaat?

Een asbestcertificaat is een document met gegevens over de asbesthoudende materialen in een gebouw. Het asbestcertificaat bevat informatie zoals de locatie van de asbesthoudende materialen, de hoeveelheid aanwezige asbest en het gebruikte type asbest. De eigenaar van een pand met een certificaat dat wordt verkocht of verhuurd, moet de koper of huurder op de hoogte stellen van de aanwezigheid van ACM (asbestos-containing materials). Deze mededeling moet het asbestinspectierapport (met het asbestcertificaat) bevatten.

Wie heeft een asbestcertificaat nodig?

De eigenaar van een pand dat voor 2001 is gebouwd, moet een asbestcertificaat aanvragen als hij het pand wil verkopen. De verkoper of verhuurder moet het asbestcertificaat aan de koper of huurder geven indien beschikbaar. Zij kunnen dit doen door een deskundige in te huren om een asbestinspectie uit te voeren. De koper moet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van asbest voordat hij een overeenkomst tekent. Men kan niet verwachten dat zij deze pas ontdekken nadat de overeenkomst is gesloten.

Waarom is een asbestcertificaat nodig?

Een asbestcertificaat is nodig wanneer iemand een pand verkoopt dat voor 2001 is gebouwd. Het certificaat moet samen met een asbestmelding aan de koper worden gegeven. In de asbestmelding wordt uitgelegd hoe de materialen worden beheerd. Ook wordt de koper of huurder geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s die ontstaan wanneer ACM’s worden verstoord. De aanwezigheid van ACM’s in een gebouw kan gevaarlijk zijn. Als de materialen worden verstoord, kunnen ze in de lucht terechtkomen en een ernstig gezondheidsrisico vormen. De federale wetgeving vereist dat iedereen die eigenaar is van een gebouw met ACM’s kan bewijzen dat het veilig is om in dat gebouw te wonen of te werken. Dit kan worden gedaan door het verkrijgen van een asbestcertificaat.

Hoe verkrijgt u een asbestcertificaat in Vlaanderen?

De verkoper of verhuurder moet een professional inschakelen om het gebouw te inspecteren en stalen van de ACM’s te nemen. De monsters worden naar een laboratorium gestuurd waar het asbestgehalte wordt geanalyseerd en het asbesttype wordt geïdentificeerd. De deskundige inspecteert het gebouw ook om te zien of er gebieden zijn waar de ACM’s beschadigd zijn. Door een professional in te huren, kan dit alles in één bezoek worden gedaan. De verkoper of verhuurder moet de koper of huurder vervolgens een asbestcertificaat overhandigen. Het certificaat vermeldt de aanwezigheid van ACM in het gebouw, de locatie van de materialen, de hoeveelheid asbest die in elk monster is aangetroffen en het type asbest dat is gebruikt. De verkoper of verhuurder moet ook een kopie van de asbestanalyse aan de koper of huurder verstrekken.

Conclusie

Een asbestcertificaat is een document met details over de materialen die asbest bevatten in een gebouw. Het asbestcertificaat bevat informatie zoals de locatie van de asbesthoudende materialen, de hoeveelheid aanwezige asbest en het gebruikte type asbest. De eigenaar van een pand dat asbesthoudende materialen bevat, moet een asbestcertificaat aanvragen als hij het pand wil verkopen. De verkoper of verhuurder moet een professional inhuren om een asbestinspectie uit te voeren.

Waar wij actief zijn

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

  Antwerpen

  EPC Brugge

  EPC Gent

  EPC Aalst

  EPC Knokke

  EPC Antwerpen

  EPC Oostende

  EPC Kortrijk

  Benieuwd hoe een EPC te werk gaat, bekijk het hier.

  Het energieprestatiecertificaat is verplicht bij verkoop of verhuur. Daar kan je lezen hoe energiezuinig uw woning is.
  Vanaf nu toont het EPC ook tips om uw huis meer energiezuinig te maken.

  Andere interessante links over het EPC attest en de asbest keuring: