Asbestattest bij verkoop

Wat is asbest? #

Asbest is een veelgebruikt materiaal dat in het verleden werd toegevoegd aan allerlei producten vanwege zijn brandvertragende en isolerende eigenschappen. Het kan echter gevaarlijk zijn voor de gezondheid als het verweerd of beschadigd raakt, waardoor kleine asbestvezels vrijkomen die ingeademd kunnen worden. Daarom is het belangrijk om te weten of een gebouw asbest bevat voordat je het verkoopt.

Wat is een asbestattest? #

Een asbestattest is een officieel document dat aangeeft of een gebouw asbest bevat en, zo ja, waar het zich bevindt en in welke hoeveelheid. Het attest wordt opgesteld door een gekwalificeerd bedrijf dat asbestonderzoek doet. Het is nodig bij de verkoop van een gebouw om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om kopers te informeren over de aanwezigheid van asbest.

Hoe krijg je een asbestattest? #

Om een asbestattest aan te vragen, moet je contact opnemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestonderzoek. Zij zullen het gebouw inspecteren en een grondig onderzoek uitvoeren om te bepalen of er asbest aanwezig is. Het belangrijkste onderscheid is dat er asbest aanwezig mag zijn als deze op een veilige manier wordt behandeld.

Wat gebeurt er als er asbest gevonden wordt? #

U kan asbest op een veilige manier beheren door enkele maatregelen te nemen. Indien het asbest zich ingesloten bevindt en zonder risico’s dan is de ruimte alsnog asbestveilig.

U kan ervoor opteren om het asbest te verwijderen. Dit is niet verplicht volgens de wet maar het is belangrijk om de gezondheidsrisico’s te begrijpen. Het verwijderen van asbest vereist specifieke kennis en vaardigheden, dus het is belangrijk om een professioneel bedrijf in te schakelen.

Conclusie #

In samenvatting, het is belangrijk om te weten of een gebouw asbest bevat voordat je het verkoopt. Hiervoor is een asbestattest nodig, dat kan worden aangevraagd bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestonderzoek. Als er asbest gevonden wordt, en u wilt dit verwijderen, moet dit op een veilige manier verwijderd worden door een professioneel bedrijf.