Hoe gebeurt een Asbestattest?

Het asbestattest gebeurt door een deskundige op locatie. Deze zal een analyse maken van alle materialen die gebruikt zijn bij het bouwen. In eerste instantie gaat het over een visuele controle van alle gebruikte materialen.

Wanneer er twijfel is over de aard van het materiaal of wanneer het asbesthoudend is, dan kan het zijn dat er een monster wordt genomen en dat dit wordt opgestuurd naar het labo. Het labo zal dan door middel van een aantal onderzoeken, zekerheid of uitsluitsel kunnen voorzien voor het geteste materiaal.

Wanneer alle resultaten binnen zijn wordt er een volledig overzicht gemaakt van alle asbesthoudende stoffen en materialen en welke stoffen een hoge risicofactor hebben. Dit allemaal tezamen wordt in een rapport geplaatst en noemen we het asbestattest.