Hoe gevaarlijk is asbest in huis?

Asbest in huis is erg gevaarlijk. Zeker wanneer het materiaal begint te verweren of beschadigd raakt kunnen er asbestvezels vrijkomen. Deze kunnen als gevolg hiervan in de lucht terechtkomen en zo ingeademd worden zonder het te weten. Asbest in goede staat is echter volledig ongevaarlijk.

Enkel wanneer het in de longen terecht komt is asbest gevaarlijk en een groot risico voor je gezondheid. Wanneer asbestvezels worden ingeademd, kunnen ze in de longen blijven en leiden tot verschillende ziekten, waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom. 

Deze ziekten hebben vaak een lange latentieperiode en de symptomen kunnen pas na enkele tientallen jaren na blootstelling aan asbest optreden. Het is daarom van groot belang om blootstelling aan asbest te voorkomen en de juiste maatregelen te nemen wanneer asbest in huis wordt aangetroffen.

Wanneer je te weten wil komen als er asbest aanwezig is in je woning kan je steeds een asbestinventaris laten maken door een van onze experten.