Hoelang duurt Asbestattest?

De duur van een asbest attest hangt af van verschillende factoren, zoals het type attest en de specifieke procedures van de betrokken autoriteiten. Over het algemeen kan de verwerking van een asbest attest enkele dagen tot enkele weken duren, afhankelijk van de omstandigheden.

Zo is er veel afhankelijk van de hoeveelheid materiaal dat moet getest worden in het labo. Hier moeten we monsters of stalen nemen en dit opsturen naar de bevoegde instanties om dit verder te onderzoeken. Hierdoor kan de verwerkingstijd van het attest enkele dagen tot weken duren. Afhankelijk van het laboratorium en de onderzoeken die moeten uitgevoerd worden.

Worden er geen stalen genomen of erg weinig dan zal in de meeste gevallen het asbest attest beschikbaar zijn binnen enkele dagen na het uitvoeren van de inventaris. Hou wel rekening met weekend, feestdagen en vakanties.