Hoeveel asbest mag je zelf inleveren?

De hoeveelheid asbestafval dat je zelf mag inleveren kan verschillend zijn per recyclagepark. Daarom is het steeds een goed idee om u vooraf te informeren wat de mogelijkheden zijn in jouw gemeente.

Er zijn wel een aantal richtlijnen voor milieuparken die verplicht zijn van een bepaald minimumaantal aan asbesthoudende materialen gratis te aanvaarden. Dit gaat per gezin over minimum:

  • 200 kg per jaar
  • 1 m3 per jaar
  • 10 asbestplaten per jaar

Wanneer je grotere hoeveelheden asbest wenst af te voeren dan neem je eerst contact op met de lokale instanties. Zij kunnen meer duidelijkheid geven omtrent de mogelijkheden en tarieven.

Let er ook steeds op dat je het asbestafval veilig ingepakt kan transporteren en afleveren.