Is asbest altijd gevaarlijk?

Asbest is niet altijd direct gevaarlijk, er is wel altijd een risico. Het is pas gevaarlijk als de asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden. Dit gebeurt meestal wanneer asbesthoudende materialen beschadigd of verouderd zijn en de vezels vrijkomen in de lucht. Wanneer de vezels worden ingeademd, kunnen ze zich in de longen nestelen en ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker, asbestose en mesothelioom.

Het is belangrijk om te weten dat het risico op gezondheidsproblemen gerelateerd aan asbest afhangt van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid vezels waaraan men is blootgesteld, de duur van de blootstelling en de individuele gevoeligheid voor asbestvezels.

Het is daarom belangrijk om asbesthoudende materialen op een veilige manier te verwijderen en te laten afvoeren door een erkend asbestverwijderingsbedrijf om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen en de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.