Is asbest een verborgen gebrek?

Ja, asbest kan beschouwd worden als een verborgen gebrek in België. Dit komt omdat asbest vaak niet zichtbaar is en pas ontdekt wordt wanneer het materiaal wordt verwijderd of bij beschadiging. Asbest werd in het verleden vaak gebruikt in de bouw en kan zich bevinden in bijvoorbeeld daken, gevelbekleding, isolatiemateriaal, leidingen en vloeren.

Asbestvezels kunnen bij inademing leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals longkanker en asbestose. Om deze reden is het belangrijk om bij de aankoop van een woning of gebouw, of bij renovatiewerken, aandacht te besteden aan de aanwezigheid van asbest en zo nodig maatregelen te nemen voor de verwijdering ervan.