Is een asbest dak gevaarlijk?

Een asbest dak kan gevaarlijk zijn. Asbestdaken bestaan uit asbesthoudende golfplaten of leien die bij beschadiging of veroudering asbestvezels kunnen vrijgeven. Deze vezels kunnen bij inademing ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals longkanker en asbestose.

Het is daarom belangrijk om bij de aanwezigheid van een asbestdak voorzorgsmaatregelen te nemen en het dak te laten verwijderen door een professioneel asbestverwijderingsbedrijf. Bij het verwijderen van het dak moeten de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen en de gezondheid van de betrokkenen te beschermen.