€100 KORTING VOOR BOEKINGEN NA 1 JANUARI
€100 KORTING VOOR ASBESTATTEST NA 1 JANUARI

Is een asbestattest nodig bij verhuur?

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die reeds over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurders, MAAR ze hoeven voor verhuur niet direct een asbestinventaris opmaken.