Is een makelaar verplicht asbest te melden?

Ja een makelaar is verplicht om een asbestattest toe te voegen als noodzakelijk document bij de verkoop wanneer het gebouw gebouwd is voor 2001. Dit attest zal aangeven hoeveel asbest het gebouw bevat en welke materialen een hoog risico hebben.

De makelaar is niet verplicht van de woning asbestvrij te maken, maar moet wel beschikken over een geldig attest opgesteld door een gecertificeerde deskundige. Deze kan het attest pas aanleveren na het opmaken van een complete en nauwkeurige inventaris.