Is het mogelijk om een gebouw te renoveren zonder asbest te verwijderen?

Wanneer je renoveert en er zijn verschillende asbesttoepassingen aanwezig moet je deze verwijderen. Tegen 2034 moeten alle risicovolle toepassingen sowieso verwijderd worden uit alle gebouwen en woningen. Niet risicovolle toepassingen moeten tegen 2040 ook verwijderd worden.

Het is belangrijk om voorafgaand aan de renovatie een asbestinventarisatie te laten uitvoeren om te bepalen of er asbest aanwezig is en in welke vorm. Op basis daarvan kan bepaald worden of het asbest verwijderd moet worden of ingekapseld kan blijven tijdens de renovatiewerken. Het niet naleven van de geldende wet- en regelgeving omtrent asbest kan leiden tot hoge boetes en gezondheidsrisico’s voor de betrokkenen.