Is het mogelijk om zelf asbest te verwijderen of moet je altijd een professional inschakelen?

In principe mag iedereen asbesthoudende materialen verwijderen uit zijn of haar eigen woning, op voorwaarde dat het om hechtgebonden asbest gaat en dat de oppervlakte van het materiaal niet groter is dan 100 m². Hechtgebonden asbest is namelijk minder gevaarlijk omdat de vezels stevig vastzitten in het materiaal. 

Bijvoorbeeld asbesthoudende golfplaten op een schuur of dakbeschot met hechtgebonden asbest. Bij twijfel over de aard van het asbesthoudend materiaal, is het raadzaam om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een erkend bedrijf.

Als je zelf asbest wilt verwijderen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen en de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. Zo moet je beschikken over het juiste beschermingsmateriaal en middelen, zoals een stofmasker, wegwerpoverall, handschoenen en veiligheidsbril. 

Daarnaast moet je het asbesthoudend materiaal goed verpakken en afvoeren naar een erkende stortplaats. Het is belangrijk om je goed te informeren over de lokale regels en voorschriften voor het verwijderen en afvoeren van asbest.

Toch wordt het aangeraden om een erkend bedrijf in te schakelen voor het verwijderen van asbest, zeker bij niet-hechtgebonden asbest.