Is men verplicht asbest te verwijderen?

Er is tot op vandaag geen verplichting om asbest te verwijderen uit uw pand of woning. Tenzij er asbest aanwezig is dat in slechte staat is of ingesloten zit maar bloot komt te liggen bij een renovatie. In de meeste gevallen is het dan aan te raden het asbesthoudend materiaal te vervangen.

De vervanging van asbesthoudende materialen is sterk afhankelijk van een aantal factoren. Zo kan de staat van verwering en beschadiging in veel gevallen de nodige urgentie oproepen.

Wanneer u twijfelt over de staat van een asbesthoudend materiaal kan u steeds een een erkende asbestdeskundige contacteren. Hier kan u meer informatie inwinnen over de richtlijnen, het gevaar en de mogelijkheden om de materialen te verwijderen.