Kan asbest voorkomen in drinkwater?

Ja, er zit asbest in het drinkwater. Er worden eveneens sporen gevonden van asbestvezels in frisdrank, bier, blikgroenten en andere voedingsstoffen. Ook in kraanwater zijn asbestvezels aanwezig. Dit komt doordat de waterleidingen in Vlaanderen voor een deel gemaakt zijn uit asbestcement. Door slijtage komen deze asbestvezels terecht in het drinkwater en als gevolg daarvan worden deze ook geconsumeerd.

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) stelt ons echter gerust en zegt dat asbestvezels enkel een risico vormen wanneer deze worden ingeademd. Het inslikken van asbest heeft momenteel geen voldoende bewijslast om als schadelijk ervaren te worden. Er zijn echter nog steeds onderzoeken gaande en erg weinig duidelijkheid over de mogelijke gevolgen.