Kan er asbest voorkomen in oude cv-ketels of leidingen?

Ja, het is mogelijk dat oude cv-ketels of leidingen asbest bevatten. In het verleden werd asbest namelijk vaak gebruikt in isolatiemateriaal en andere onderdelen van cv-ketels en leidingen. Het gaat dan voornamelijk om hechtgebonden asbest, wat betekent dat de asbestvezels stevig vastzitten in het materiaal. Bij normaal gebruik van de cv-ketel of leidingen komen de vezels niet vrij en is er geen gevaar voor blootstelling.

Als er echter werkzaamheden worden uitgevoerd aan de cv-ketel of leidingen, zoals bij vervanging of reparatie, kan het asbest wel vrijkomen. In dat geval moeten de werkzaamheden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf worden uitgevoerd. Het is daarom belangrijk om bij werkzaamheden aan oude cv-ketels of leidingen altijd eerst te onderzoeken of er asbest aanwezig is en, zo ja, een erkend bedrijf in te schakelen voor de verwijdering ervan.