Kan je sterven van asbest?

Ja, het is mogelijk dat blootstelling aan asbest een overlijden tot gevolg heeft.Asbestvezels zijn extreem kankerverwekkend wanneer ze ingeademd worden. Door ze in te ademen veroorzaken ze ernstige en doodelijke ziektes zoals longkanker, mesotheiloom en asbestose.

Het duurt meestal wel erg lang voor de ziektes zich ontwikkelen na de blootstelling aan de asbestvezel. Meestal is de incubatieperiode 10 tot 20 jaar. Een groot deel van de schadelijkheid van asbest hangt ook samen met de algemene gezondheid van de persoon en de genetische belastbaarheid.

Longkanker als gevolg van asbestblootstelling kan zich op dezelfde manier ontwikkelen als bij rokers, maar de combinatie van roken en asbestblootstelling vergroot het risico op longkanker aanzienlijk. Mesothelioom is een zeldzame en zeer agressieve vorm van kanker die zich ontwikkelt in het borstvlies of het buikvlies en bijna uitsluitend wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Asbestose is een chronische longaandoening die wordt veroorzaakt door de ophoping van asbestvezels in de longen en kan leiden tot ademhalingsproblemen en hartfalen.