Kunnen zonnepanelen op een asbestdak?

Nee. Het is ten strengste verboden om zonnepanelen te plaatsen op een asbesthoudend dak. Om de zonnepanelen te plaatsen zou je gaten moeten boren in de asbestplaten of leien. Dit zegt er voor dat kleine schadelijke stofdeeltjes ontstaan en kan er voor zorgen dat andere materialen in de buurt, zoals onderliggende balken, ook gecontamineerd worden.

Ben je van plan om zonnepanelen te plaatsen, dan is het belangrijk dat je eerst het asbest dak vervangt. Pas wanneer alle asbest veilig verwijderd is kun je starten met het plaatsen van zonnepanelen.