Waarom Asbestattest?

Eerst en vooral is het verplicht voor gebouwen die gebouwd zijn voor het jaar 2001. Wanneer je het pand wenst te verkopen of verhuren dan ben je bij wet verplicht om een attest te voorzien. Deze wet is geldig sinds 23 november 2023.

Een asbestattest is ook belangrijk omdat het bevestigt of er al dan niet asbest aanwezig is in een materiaal of gebouw. Asbest is een gevaarlijk mineraal dat kanker en andere ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken wanneer het wordt ingeademd.

Het werd vroeger veel gebruikt in de bouw als constructiemateriaal en kan nog steeds aanwezig zijn in oudere gebouwen. Door het uitvoeren van een asbestinventarisatie en het verkrijgen van een asbest attest, kunnen eigenaren, huurders, vastgoedbeheerders en aannemers bevestigen of er asbest aanwezig is en kunnen ze de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van anderen te waarborgen..