Wanneer is het asbestattest verplicht?

Indien u uw woning verkoopt en die is gebouwd vóór 2001, dan is vanaf 23 november 2022 een asbestkeuring verplicht. Asbesttesten bevatten informatie over asbest in uw huis en bepalen of uw huis asbesttolerant is.

Vanaf 1 juli 2022 kunt u uw asbestinventarisatie laten doen door een erkend asbestdeskundige. In 2032 moeten alle eigenaren van gebouwen een asbestinspectie ondergaan. Bij verhuur is de eigenaar verplicht het asbestattest een kopie te bezorgen voor de (nieuwe) huurder.

De nieuwe maatregel is alleen van toepassing op Toegankelijke Constructies met Risicobouwjaar (TCR), dat zijn woningen of gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd en voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • Het gebouw heeft een grondoppervlakte van minimaal 20m2
  • Het pand maakt deel uit van een grotere constructie die een oppervlakte heeft van minimaal 20m2

Waarom is het asbestattest verplicht? #

De Vlaamse overheid streven naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Daarom zijn er in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om risicovolle asbesttoepassingen in gebouwen te beheren of te verwijderen. Vanaf 23 november 2022 zal er een nieuwe maatregel worden toegevoegd: een asbestinventarisatieattest is dan verplicht bij de verkoop van een pand gebouwd vóór 2001.

Niet-destructief verplicht attest #

De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’ , wat betekent dat er geen destructie plaatsvindt. Bij een niet-destructieve asbestinventarisatie worden alleen de materialen beschreven die een risico kunnen vormen tijdens het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden wanden of vloeren nooit beschadigd om ingesloten asbest te detecteren.