Wat is de geur van asbest?

Asbest heeft geen specifieke geur. In de meeste gevallen is asbest niet waarneembaar door geur, kleur of smaak. Het is belangrijk om te weten dat het inademen van asbestvezels wel ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Het is daarom altijd verstandig om bij twijfel over de aanwezigheid van asbest een deskundige in te schakelen en geen risico te nemen met betrekking tot blootstelling aan asbestvezels.