Wat is hechtgebonden asbest?

Hechtgebonden asbest is een term die wordt gebruikt om het type asbest aan te duiden dat is verwerkt in materialen waarbij het asbest stevig is verankerd in een bindmiddel zoals cement of lijm. Dit type asbest is minder gevaarlijk dan niet-hechtgebonden asbest, omdat de asbestvezels minder snel loslaten en dus niet kunnen worden ingeademd, tenzij na beschadiging.

Voorbeelden van hechtgebonden asbesthoudende materialen zijn onder andere asbestcementplaten, golfplaten, pijpen en buizen, vloerbedekking en asbestleien. Wanneer deze materialen in goede staat verkeren en niet worden verstoord, vormen ze doorgaans geen risico voor de gezondheid.

Het gevaar van hechtgebonden asbest ontstaat wanneer de materialen beschadigd raken of worden verstoord, bijvoorbeeld tijdens het slopen of renoveren. Als de vezels loslaten en in de lucht komen, kunnen ze worden ingeademd. Dit is de reden van ernstige gezondheidsproblemen zoals longkanker, asbestose en mesothelioom.