Wat is het asbestattest in Vlaanderen?


Vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die reeds over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurders, dus ze hoeven voor verhuur niet direct een asbestinventaris opmaken.

 
Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Meer kan lezen bij het OVAM: http://ovam.vlaanderen.be