€100 KORTING VOOR BOEKINGEN NA 1 JANUARI
€100 KORTING VOOR ASBESTATTEST NA 1 JANUARI

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van de asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie zal de OVAM voor elk gebouw een unieke asbesttest uitvoeren. Dit certificaat geeft informatie over asbest in het gebouw en certificeert dat het asbestveilig is. Het beschrijft materialen of onderdelen die asbest bevatten, de toestand van asbest en hoe asbest veilig kan worden behandeld of verwijderd voor normaal gebruik in gebouwen.

Dankzij de asbesttest kom je erachter welke materialen asbest bevatten en hoe je als (ver)bouwer je gebouw asbestbestendig maakt. Asbestinspectie-inventaris kan zowel “niet-destructief” als destructief zijn. In een niet-destructieve asbestinventarisatie worden alleen die materialen vermeld die bij normaal gebruik een risico kunnen vormen. Er wordt geen schade aan muren of vloeren om ingebed asbest te detecteren tijdens inspectie. Dit gebeurt er als u een destructieve asbestinventarisatie laat uitvoeren. Zelfs bij een niet-destructieve inventarisatie kan echter kleine schade aan het verdachte materiaal vereisen. In veel gevallen kan alleen laboratoriumanalyse betrouwbaar bepalen of een materiaal asbest bevat. Vervolgens dient een deel van het verdachte materiaal te worden genomen en bemonsterd.