Wat is het verschil tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die in het verleden veel werden gebruikt vanwege hun isolerende, brandwerende en slijtvaste eigenschappen. Er zijn twee soorten asbest:

  • hechtgebonden
  • niet-hechtgebonden

Hechtgebonden asbest is asbest dat vastzit in een ander materiaal, zoals cement, lijm of vinyl. Het is minder gevaarlijk omdat de asbestvezels stevig vastzitten in het materiaal en niet snel vrijkomen als het materiaal intact is. Als hechtgebonden asbest echter beschadigd raakt, bijvoorbeeld door slijtage of verbouwingen, dan kunnen de vezels alsnog vrijkomen en gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Hechtgebonden asbest komt vooral voor in oudere gebouwen en huizen, zoals in dakbedekking, golfplaten, vloerbedekking en isolatiemateriaal.

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat niet is gebonden aan een ander materiaal, bijvoorbeeld spuitasbest. Deze vorm van asbest is zeer gevaarlijk omdat de vezels gemakkelijk kunnen vrijkomen en ingeademd kunnen worden. Niet-hechtgebonden asbest werd vooral gebruikt als isolatiemateriaal in oude cv-ketels en leidingen, maar is nu verboden.

Het is belangrijk om te weten of er asbest in een gebouw of woning aanwezig is, omdat het gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Bij twijfel is het verstandig om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.