Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid bij langdurige blootstelling aan asbest?

Langdurige blootstelling aan asbest kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals longkanker, mesothelioom en asbestose. Longkanker is de meest voorkomende vorm van kanker die wordt geassocieerd met blootstelling aan asbest. Mesothelioom is een zeldzame en agressieve vorm van kanker die zich ontwikkelt in de bekleding van organen zoals de longen, buikholte en hart. Asbestose is een chronische longaandoening die wordt veroorzaakt door inademing van asbestvezels en die kan leiden tot kortademigheid, hoesten en littekenvorming van het longweefsel.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door blootstelling aan asbest zich meestal pas jaren of zelfs decennia na de blootstelling manifesteren. Dit betekent dat mensen die in het verleden zijn blootgesteld aan asbest mogelijk nog steeds risico lopen op het ontwikkelen van deze gezondheidsproblemen. Het is daarom essentieel om blootstelling aan asbest te vermijden en indien nodig passende beschermingsmaatregelen te nemen om de gezondheid te beschermen.