Welk jaar moet asbest verwijderd zijn?

Asbest moet verwijderd zijn in Vlaanderen tegen 2040. Het actieplan voor asbestafbouw streeft naar een versnelde verwijdering van beschadigde en risicovolle toepassingen. Deze risicovolle toepassingen moeten verwijderd worden tegen 2034.