Welke soort asbest is het minst gevaarlijk?

Hechtgebonden asbest is het minst gevaarlijk. Dit komt omdat de vezels in dit soort asbest nog stevig met elkaar verbonden zijn en er geen stofdeeltjes vrijkomen in de lucht. Wanneer hechtgebonden asbest beschadigd wordt of begint te verweren, dan is deze wel gevaarlijk.

Je herkent hechtgebonden asbest aan de volgende kenmerken:

  • hard materiaal
  • goede, stevige binding

Hou er rekening mee dat ook bij hechtgebonden asbest steeds een risico blijft bestaan.