Welke soorten asbest bestaan er?

Er zijn zes verschillende soorten asbestvezels die kunnen worden ingedeeld in twee groepen: serpentijnen en amfibool.

Serpentijn asbest bevat slechts één type vezel, namelijk chrysotiel, en heeft een spiraalvormige structuur. Chrysotiel is veruit de meest voorkomende vorm van asbest en werd voornamelijk gebruikt in de productie van bouwmaterialen en textiel.

Amfibool asbest bevat vijf verschillende vezeltypen, waaronder crocidoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en actinoliet. De vezels hebben een rechte of naaldvormige structuur en zijn over het algemeen geassocieerd met een hoger risico op asbestgerelateerde ziekten dan chrysotiel. Deze vormen van asbest werden veel gebruikt in isolatie, cementproducten, dakbedekking, vloerbedekking en andere bouwmaterialen.

Hoewel chrysotiel vaak als minder gevaarlijk wordt beschouwd dan de amfibool soorten, is het belangrijk om te onthouden dat alle vormen van asbest potentieel gevaarlijk zijn bij inademing. 

Asbestvezels kunnen ernstige en fatale ziekten veroorzaken, waaronder longkanker, asbestose en mesothelioom. Daarom is het van cruciaal belang om blootstelling aan alle vormen van asbest te voorkomen en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen bij het werken met asbesthoudend materiaal.