Wie betaalt Asbestattest?

Het asbestattest wordt betaald door de verkoper van het pand. Deze is verplicht om voor de verkoop een deskundige uit te nodigen om een inventaris uit te voeren wanneer het gebouw voor 2001 is gebouwd.

Omdat het asbestattest verplicht is bij de verkoop is dit in de meeste gevallen dus voor de verkoper. Wanneer je een huis koopt dan na 2001 is gebouwd en je wil toch een asbestinventarisatie laten uitvoeren, dan is het de nieuwe eigenaar dat deze zal bekostigen.

Laat elke inventaris steeds uitvoeren door een gecertificeerde asbest deskundige om de geldigheid van het certificaat te garanderen.

Heb je interesse in het aanvragen van een asbestattest? Neem dan gerust contact op met een van onze deskundigen en maak een afspraak.