Wie mag asbestattest opmaken?

Enkel een gecertificeerde asbest deskundige mag een asbestattest opmaken na het uitvoeren van een asbestinventaris. Deze deskundige heeft een opleiding gevolgd en is daarna geslaagd voor een examen waar strenge minimumvoorwaarden worden vooropgesteld.

Daarnaast leggen deze deskundigen ook een verklaring af dat ze onafhankelijk en onpartijdig zullen handelen. Eenmaal ze geslaagd zijn krijgen ze een erkend certificaat van OVAM Vlaanderen. OVAM is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles om de kwaliteit en de geldigheid van asbest attesten te waarborgen.