Indien onbekend, noteer 'voor 2001'
Indien geen renovatie, leeg laten
Aparte garage, kelder in appartementsgebouw...
Gelieve alle asbesthoudende materialen te beschrijven of te noteren
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 25 files.
Met de ondertekening van dit formulier verklaart de opdrachtgever zich akkoord dat een auditeur van de certificatie-instelling een bijkomend bezoek ter controle kan uitvoeren.