Indien geen renovatie, leeg laten
Aparte garage, kelder in appartementsgebouw...
Gelieve alle asbesthoudende materialen te beschrijven of te noteren